2023-11-28
Nyheter

Satsning på Balans som webbtidning

Från och med årsskiftet blir Balans en renodlad webbtidning. Det innebär att Balans nr 6 2023 är den sista utgåvan av papperstidningen med tillhörande digital version.

− Genom att samla resurserna för att satsa på tidningenbalans.se kan vi publicera fler nyheter, mer debatt och fördjupningsartiklar och mer innehåll anpassat för Balans olika målgrupper. Det innebär också större möjligheter att utveckla innehållet, till exempel satsa på rörligt material, säger FAR:s kommunikationschef Pernilla Halling.

Stärka medlemmarna i sina yrkesroller

Balans primära syfte är att stärka medlemmarna i sina respektive yrkesroller, visa på en attraktiv bransch och bidra till att stärka FAR:s varumärke, enligt den redaktionella policy som har tagits fram och antagits av FAR:s styrelse. Med kvalitetsjournalistik ska Balans skildra utvecklingen i branschen och belysa aktuella frågor utifrån medlemmarnas yrkesroller och yrkesvardag. Balans ska fungera som ett verktyg som ger handfasta tips och ny kunskap på ett lättillgängligt sätt.

− I de läsarundersökningar som vi regelbundet gör får Balans ett mycket högt betyg av FAR:s medlemmar. Men Balans uppskattas också av läsare utanför branschen, till exempel av medarbetare på advokatbyråer och inom universitet och högskolor. Syftet med satsningen som vi nu gör är att säkerställa ett innehåll med fortsatt hög journalistisk kvalitet och med ett högt värde för både FAR:s medlemmar och läsare utanför branschen, säger Pernilla Halling.

I samband med förändringen får Balans också en ny chefredaktör och ansvarig utgivare, Dan Håfström, som tillträder den 1 december. Läs intervjun med Balans nya chefredaktör

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se