2023-11-17
Nyheter

Så blir den periodiska rapporteringen kring penningtvätt

Länsstyrelsen kommer inom kort att börja med periodisk rapportering kring verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt. Rapporteringen innebär att verksamhetsutövare regelbundet kommer att få svara på ett antal frågor. Frågorna kommer att vara på en övergripande nivå och utgör i sig inte tillsyn mot enskilda verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen.

FAR har under den senaste tiden fått flera frågor från oroliga medlemmar med anledning av ett mejlutskick som gjordes från ett företag som informerade om att länsstyrelserna skulle börja med en periodisk rapportering. För att få klarhet i vad den periodiska rapporteringen innebär har FAR haft kontakt med företrädare för de tre länsstyrelser: Stockholm, Västra Götaland och Skåne, som ansvarar för Länsstyrelsens arbete mot penningtvätt.

Ett sätt att få överblick

Länsstyrelsen har sedan den 1 januari 2022 en lagstadgad rätt att periodiskt eller på begäran samla in information från de verksamhetsutövare som står under Länsstyrelsens tillsyn. Den periodiska rapporteringen är ett sätt för Länsstyrelsen att få överblick och är inte en del av tillsynen gentemot enskilda verksamhetsutövare, utan kommer att vara en del av det underlag som används för att göra välgrundade riskbaserade urval vid tillsynen. Länsstyrelsens förhoppning är att den periodiska rapporteringen kan bidra till ökad medvetenhet i branschen.

För tillfället pågår ett arbete inom länsstyrelserna med att ta fram föreskrifter för den periodiska rapporteringen samt systemstöd för att praktiskt hantera den varför mycket är oklart. Länsstyrelserna ser i dagsläget inget behov av att begära in information oftare än som mest en gång om året. Rapporteringen kommer att innebära att verksamhetsutövare får svara på ett antal frågor. Enligt länsstyrelserna ska inte den periodiska rapporteringen innebära något extra arbete för verksamhetsutövaren. Länsstyrelserna ser i dagsläget inte heller något behov av att begära in några dokument i samband med rapporteringen.

Frågor och svar kring den periodiska rapporteringen:

När kommer byråerna behöva börja med den periodiska rapporteringen?
Arbetet pågår redan, då Länsstyrelsen skickat ut frågor i en pilot under våren 2023. Just nu fortsätter Länsstyrelsen med ytterligare en pilot till en annan sektor för att sedan landa i ett mer långsiktigt arbete.

Vilka typer av frågor kan komma kopplade till den periodiska rapporteringen?
Frågorna handlar om verksamhetens övergripande arbete mot penningtvätt. Det kan till exempelvis handla om vilken verksamhet som den enskilde verksamhetsutövaren bedriver, om det finns en allmän riskbedömning, rutiner och riktlinjer eller andra delar som penningtvättslagen kräver. Länsstyrelsen kommer inte att begära in några dokument inom ramen för den periodiska rapporteringen. Enligt Länsstyrelsen kommer den periodiska rapporteringen inte att innebära något extra arbete förutsatt att verksamheten har goda rutiner på plats.

Hur får byråerna information om att de ska rapportera, kommer det att skickas ut beslut?
I dagsläget har Länsstyrelsen inte beslutat om hur informationen kommer att gå ut till verksamhetsutövare.

Kommer alla byråer att få rapportera in årligen eller är det ett urval varje år?
I dagsläget är det inte bestämt om rapporteringen ska ske årligen eller om det blir ett visst urval då föreskriftsarbetet inte är klart.

Hur ska byråerna rapportera, blir det med ett digitalt formulär?
Rapporteringen kommer att ske digitalt, men på vilket sätt är fortfarande under utveckling.