2023-11-02
Nyheter

FAR kommenterar förslag om nedsättning av överskjutande källskatt

Det är positivt att det införs enhetliga regler för rapportering av gränsöverskridande utdelningar och räntor samt nedsättning av källskatt inom EU. FAR uppmanar dock regeringen att sträva mot att det slutliga direktivet innehåller ett mer balanserat förslag där de finansiella aktörerna har ett rimligt och proportionerligt ansvar.

Finansdepartementet har remitterat EU-kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt. Syftet med regelverket är att uppnå en effektivare hantering av källskatt för att stimulera gränsöverskridande investeringar i EU och att stärka arbetet mot skattebedrägerier.

– FAR är i grunden positiv till att det införs harmoniserade och enhetliga regler för rapportering av gränsöverskridande utdelningar och räntor och nedsättning av källskatt inom EU. Vi anser dock att det ansvar som läggs på finansiella mellanhänder är alltför omfattande och kostsamt, säger Michael Johansson, ordförande i FAR:s operativa grupp Remissgrupp skatt och partner på KPMG.

De förslagna reglerna ger förutsättningar till direktnedsättning av källskatt. FAR ser dock en risk att den möjligheten inte kommer att tillämpas i tillräckligt hög utsträckning, vilket är helt nödvändigt för att skapa ett effektivt och enhetligt förfarande för rapportering och nedsättning av källskatt inom EU.

– FAR uppmanar regeringen att arbeta för att det slutliga direktivet innehåller rimliga och proportionerliga skyldigheter för de finansiella mellanhänderna. Detta för att uppnå direktivets syfte. Det vill säga att effektivisera hanteringen av källskatt och motverka skattefusk, säger Michael Johansson.

FAR är inte ensamma med att lyfta den här problematiken. EU-kommissionen har själva uppmärksammat frågan.

– EU-kommissionen pekar själv på ett antal utmaningar för de finansiella mellanhänderna. De måste kontrollera vem som verkligen har rätt till en nedsättning. Dessutom ska de säkerställa att utbetalaren följt penningtvättsreglerna, säger Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare och skatteansvarig på FAR.

Vad innebär förslaget för FAR:s medlemmar och deras kunder?

– För investerare kommer det att underlätta med elektroniska hemvistintyg. Det innebär även en enklare hantering och en snabbare återbetalning av källskatt, alternativt större möjligheter till nedsättning redan vid utbetalning. Förslaget innebär å andra sidan ökade risker för de finansiella mellanhänderna. Det behöver adresseras i revisionen. Samtidigt innebär det möjligheter för våra medlemmar att stödja de finansiella mellanhänderna i hela processen och hjälpa till att kontrollera riskerna, säger Michael Johansson.

Enligt förslaget ska reglerna tillämpas från och med den 1 januari 2027.

Läs FAR:s remissvar

 

Är du intresserad av att engagera dig i FAR:s expertnätverk?

Strategi- och specialistgruppernas ledamöter är valda utifrån kompetens, engagemang och lämplighet för uppgiften. Grupperna ska bestå av både seniora och yngre medlemmar från såväl stora som mindre/medelstora byråer.