2023-03-31
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 13

Då ska elstödet redovisas, enklare att deklarera kryptovalutor och webbinarium om penningtvätt är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Inga återkrav av elstöd för enskilda näringsidkare

Enskild näringsidkare som har fått elstöd som privatperson kommer inte att få återkrav från Försäkringskassan på grund av det, och behöver inte göra något. Däremot kommer de inte att kunna ansöka om elstöd för företag hos Skatteverket. Läs mer hos Försäkringskassan.

Webbinarium om finansiering av terrorism

Den 19 april håller Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism ett webbinarium. Bland annat tas frågeställningarna vad är terrorfinansiering och hur kan verksamhetsutövare och myndigheter gemensamt förebygga och förhindra detta? Och vad kan verksamhetsutövare tänka på vid rapportering av detta upp. Läs mer hos Polisen.

RI om utgången i den riskbaserade tillsynen

Revisorsinspektionen har publicerat sin sammanställning av den riskbaserade tillsynen. Under året har Revisorsinspektionen avgjort 86 tillsynsärenden. Läs mer hos Revisorsinspektionen.

BFN: Frågor och svar om elstöd

Bokföringsnämnden har publicerat frågor och svar på sin webb om när elstödet för elintensiva företag ska redovisas. Läs mer hos Bokföringsnämnden.

Elstöd är skattepliktigt näringsbidrag för enskild näringsverksamhet

De flesta konsumenter som tillhör elområde 3 och 4 har nu fått elstödet utbetalat. Utbetalningarna hanteras av Försäkringskassan. Om pengar har betalats ut till en fysisk person som driver enskild näringsverksamhet, och hela eller delar av elstödet ska höra till näringsverksamheten, är stödet ett skattepliktigt näringsbidrag. Läs mer hos Skatteverket.

Enklare deklarera värdepapper och kryptovalutor digitalt

Den som har sålt eller löst in aktier och andra värdepapper förra året ska deklarera försäljningen i årets deklaration. Det gäller också för den som sålt, bytt eller betalat med kryptovaluta. Den som ska redovisa transaktioner har mycket att vinna på att deklarera digitalt. Läs mer hos Skatteverket.

Regional exportsamverkan i en ny tid

Trots stora förändringar i omvärlden de senaste åren, såsom Brexit, pandemin, Rysslands invasion av Ukraina, inflation och ökade energipriser är svenska exportföretag konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv. Men stora utmaningar väntar runt hörnet och stöd till omställning och export är viktigare än någonsin. Läs mer hos Tillväxtverket.

QR-kod på e-tjänster för att förebygga bedrägerier

Den som hjälper någon annan att deklarera behöver antingen bli ombud eller vägleda personen att deklarera själv. I juni i fjol införde Skatteverket QR-kod på sina e-tjänster. Det innebär att datorn där e-tjänsten används och e-legitimationen behöver vara på samma fysiska plats. Läs mer hos Skatteverket.

Tullverket om handeln med Ukraina

För att alla som planerar att handla med Ukraina ska känna sig trygga har ukrainska tullmyndigheter gått ut med ett meddelande om att gränsövergångar mellan EU och landet är öppna och säkra meddelar Tullverket på sin webbplats. Läs mer hos Tullverket.

Webbinarium: Handeln efter Brexit

Storbritannien är sedan 2020 ett land utanför EU och numera gäller alltså samma tullregler som vid handel med länder utanför EU. Däremot har EU och Storbritannien ett handels- och samarbetsavtal.
Vid ett webbinarium den 19 april berättar Tullverket grundläggande om EU:s handels- och samarbetsavtal med Storbritannien och vad avtalet innebär för dig som importör eller exportör samt vad du för övrigt bör tänka på vid handel med Storbritannien. Läs mer hos Tullverket.

Informationsbrev leder inte till höjd deklarerad kapitalinkomst

Skatteverket har undersökt om utskick av informationsbrev kan användas för att förbättra skattebetalarnas efterföljande regelefterlevnad.  Resultatet visar ingen höjning i deklarerad kapitalinkomst hos den undersökta gruppen. Läs rapporten hos Skatteverket.

Ny administrativ chef på Revisorsinspektionen

Christina Strömbäck är ny avdelningschef för tillstånd, examination och verksamhetsstöd på Revisorsinspektionen. Hon kommer närmast från tjänsten som administrativ chef vid myndigheten Delegationen mot segregation. Läs mer hos Revisorsinspektionen.

Uppdaterad vägledning hos Skatteverket om carry forward-belopp

Skatteverket har uppdaterat sin rättsliga vägledning med nya rättsfallskommentarer om så kallade carry forward-belopp och avräkning. En dom från Högsta förvaltningsdomstolen anser att vissa i utlandet obeskattade inkomster får betydelse för belopp att avräkna. Läs mer hos Skatteverket.

Internationellt

Rapport om hållbarhetsrapportering välkomnas av IESBA och IAASB

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) och International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) välkomnar en rapport från International Organization of Securities Commissions (IOSCO) om utveckling av ett globalt bestyrkanderamverk för hållbarhetsrelaterad företagsrapportering. Rapporten kräver att IESBA respektive IAASB utvecklar etik- och säkerhetsstandarder för hållbarhetsrapportering i tid. Läs mer hos IAASB.

Ny ekonomichef hos IFAC

IFAC har utsett Helen Partridge till ny ekonomichef. Läs mer hos IFAC.

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan