2023-03-03
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 9

Nya regler för digitala plattformar, Diggs analys av digitaliseringen i Sverige och hållbarhetsarbete i den offentliga sektorn är några av nyheterna i Utblick vecka 9.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Ny e-tjänst för plattformsoperatörer

Från och med 2023 gäller nya regler som säger att den som driver en digital plattform, en så kallad plattformsoperatör, i vissa fall ska samla in uppgifter om sina säljare på plattformen och de ersättningar som de tjänar där. Uppgifterna ska sedan rapporteras årligen till Skatteverket. Första rapporteringen sker senast den 31 januari 2024 för inkomståret 2023. Läs mer hos Skatteverket.

Energimyndigheten ansluter till Mina ombud

Energimyndigheten ansluter till Mina ombud, tjänsten för digitala fullmakter. Det med anledning av det nya elkostnadsstödet för elintensiva företag som kommer att förenkla myndighetens arbete framåt. Läs mer hos Bolagsverket.

Ansök om elkostnadsstöd om du driver ett elintensivt företag

Från den 6 mars kan du som driver ett elintensivt företag ansöka om stöd för höga elkostnader. Stödet riktar sig till företag som har en hög förbrukning av el i sin verksamhet och har drabbats hårt av höga elpriser under hösten 2022. På Energimyndighetens webbplats kan du räkna ut hur mycket företaget kan få i elstöd. Läs mer hos Energimyndigheten.

Nytt ställningstagande om skattepliktig el

Vad krävs för att en kraftproduktionsanläggning ska anses vara ett hybridkraftverk? Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande. En kraftproduktionsanläggning är ett hybridkraftverk om det är tekniskt möjligt att förbränna fossila bränslen som inte omfattas av skatteplikt i anläggningen och anläggningen har de tillstånd som krävs för att förbränna sådana bränslen. Läs mer i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Samlad analys av digitaliseringen i Sverige

Digg har publicerat rapporten Digitala Sverige 2022 – en samlad analys av det svenska samhällets digitalisering. Analysen visar att Sverige ligger bra till i många avseenden – men är sällan i topp. Läs mer på Diggs webbplats.

Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Baker Tilly Sydost AB, Edlings Revisionsbyrå KB och Convensia AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända. Läs mer hos Revisorsinspektionen.

Ny statistik över antalet revisorer publicerad

Revisorsinspektionen har publicerat den senaste statistiken över antalet kvalificerade revisorer i Sverige. Läs mer hos Revisorsinspektionen.

RI:s budgetunderlaget för åren 2024-2026 lämnat till regeringen

Revisorsinspektionen lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. I underlaget redovisar myndigheten sin uppfattning om vilken verksamhet som ska genomföras de kommande åren och vad den beräknas kosta. Vidare lämnas förslag till finansiering av verksamheten och planerade investeringar. Revisorsinspektionen finansieras i sin helhet av avgifter. Läs mer hos Revisorsinspektionen.

Internationellt

Offentliga sektorn ska rustas för hållbarhetsarbete

För att uppnå mål för hållbar utveckling, inklusive de som är relaterade till klimatförändringar, krävs brådskande åtgärder från den offentliga sektorn. Nu bjuder Accountancy Europe tillsammans med IFAC och IPSASB in till ett samtal med efterföljande debatt om frågorna. Eventet hålls på plats i Bryssel. Läs mer på Accountancy Europes webbplats.

SME-revisorer inspirerar i hållbarhetsarbete

Små och medelstora företag kan börja hållbarhetsresan med enkla steg, som att ha en ny ledningsstrategi och titta på hållbarhetsrisker. Det kan vara så enkelt som en initial riskinventering. Det skriver SME-revisorer i en artikel publicerad på Accountancy Europes webbplats.

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan