2023-03-10
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 10

K2 och K3 på remiss, deklarationsdags och förtydligande angående DAC 7 är några av nyheterna i Utblick vecka 10.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Dags att deklarera

Nu går det att logga in på skatteverket.se för att se sin deklaration och från och med den 14 mars går det att deklarera. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Ny vägledning från Skatteverket: Felsökning behöver inte särredovisas

Skatteverket har publicerat ett förtydligande som rör kostnader för felsökning som ingår i ett skattereduktionsgrundande rotarbete. Sådan felsökning behöver inte särredovisas utan är skattereduktionsgrundande på samma sätt som den aktuella reparationsåtgärden. Läs mer i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Skatteverket förtydligar angående DAC 7

Enligt reglerna för DAC 7 ska plattformsoperatören inhämta vissa uppgifter från säljarna. Inom EU finns två elektroniska tjänster för detta ändamål. Utan kostnad tillhandahåller EU i dagsläget två olika elektroniska tjänster för kontroll av skatteregistreringsnummer och registreringsnummer för mervärdesskatt som utfärdats av ett land inom EU. Läs mer hos Skatteverket. 

Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022. Ansökan är öppen från den 6 mars till den 17 april. Läs mer hos Energimyndigheten.

Jämnare könsfördelning bland yngre revisorer

Det är en jämn könsfördelning bland de som avlägger prov för revisorsexamen. Siffran för kvinnor har i medeltal varit 45 procent under de senaste fem åren och andelen kvinnor med godkänt resultat på provet ligger på samma nivå som bland männen. Läs mer hos Revisorsinspektionen.

SCB: Ökad produktion inom näringslivet i januari 2023

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 2,2 procent i januari 2023 jämfört med december 2022 i säsongsrensade tal. Jämfört med januari 2022 ökade produktionen med 2,3 procent i kalenderkorrigerade tal. Läs mer hos SCB.

Fyra revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Fyra revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända. Det är Lots Revision AB, Björn Arvidsson Revision AB, Moore Ranby AB och Moore KLN AB. Läs mer hos Revisorsinspektionen.

Förändringar i företagets ledning?

Finansinspektionen har skapat en ny e-tjänst som heter Ansök och som är tänkt för ansökningar om ledningsprövning och ägarledningsprövning. En fördel enligt myndigheten är att den som ansöker får snabbare beslut. Och de uppgifter som lämnas i ansökningarna är bättre skyddade. Läs mer hos Finansinspektionen. 

Remiss av ändringar i K2 och K3

BFN beslutade den 17 februari 2023 att remittera förslag på ändringar av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3). Remisstiden går ut den 2 oktober 2023. Läs mer hos Bokföringsnämnden. 

INTERNATIONELLT

CEAOB lämnar förslag på åtgärder för att stärka revisionen inom EU

En arbetsgrupp inom CEAOB har tagit fram förslag till olika åtgärder för att stärka revisionen inom EU. Bland förslagen kan nämnas en stärkt roll för CEAOB, att europeiska kommissionen antar revisionsstandarder som ska gälla inom hela EU och ytterligare harmoniseringsåtgärder. Läs mer hos Revisorsinspektionen.

 

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan