2023-03-21
Nyheter

De mest aktuella frågorna i FAR:s expertnätverk

Hållbarhet är en fråga som är aktuell i alla grupper i FAR:s expertnätverk. På kvartalsmötet i mars diskuterades de viktigaste frågorna inom respektive grupp.

I FAR:s expertnätverk samlas Sveriges främsta experter inom områden som redovisning, revison och skatt för att arbeta med tvärfunktionella frågor.

Specialistgrupp Etik

 • Information om bevakningen av tillsynsmyndigheternas sanktionsbeslut inom penningtvätt​.
 • Information om arbetet med uppdateringen av FAR:s penningtvättsmallar för medlemmar​.
 • Information om IESBA-kodens förändringar (Fees och NAS).

Specialistgrupp Offentlig sektor

 • Implementeringen av standarden för kommunal räkenskapsrevision.
 • Hållbarhet inom offentlig sektor.​
 • Lekmannarevision.

Specialistgrupp Hållbarhet

 • CSRD och ESRS – EU:s standarder för hållbarhetsrapportering.
 • EU:s taxonomiförordning.
 • ISSA 5000 –  IAASB:s kommande standard för granskning av hållbarhetsinformation.

Strategigrupp Skatt

 • Utredningsarbeten, remisser och flera EU-initiativ på skatteområdet – till exempel 3.12-reglerna, reglering (registrering) av skatterådgivare, Pillar 2 (global minimiskatt, m.m.).
 • ESG/Hållbarhetsperspektiv på skatt – proaktivt och värdeskapande perspektiv. FAR:s självskattningstest är snart klart för lansering.
 • Profilering av auktorisationen och erbjudandet till FAR:s medlemmar inom skatt.

Strategigrupp Redovisning

 • Aktuella redovisningsfrågor, till exempel redovisning av elstöd.
 • Agenda Decision IFRS IC Committee​. Brev till EU om FAR:s syn på Agenda Decision.​

 • Publicerade och pågående artiklar​
  - ESEF​.
  - ESG redovisningsmässiga konsekvenser av företags hållbarhetsarbete
  Tilläggsköpeskilling​.

 • Remisser (inlämnade, pågående, kommande)
  - IFRS for SME​.
  - K2 och K3. ​

Strategigrupp Redovisnings- och lönekonsulter

 • Branschens attraktionskraft​
  - Fånga upp framtidens konsulter – YH-skolor (redovisning/lön).
  - Synliggöra värdet av auktorisationen för redovisnings- och lönekonsulter.
   
 • Omvärldsbevakning
  - Digital transformation. ​
  - Yrkesrollen förändras, behov av nya kompetenser inom till exempel      hållbarhet och digitalisering. ​

Strategigrupp Revision

 • Granskning av hållbarhetsredovisning​.
 • Digitaliseringens effekter på revisionen​.
 • Three pillars of corporate reporting/audit reform​.
 • Branschens attraktionskraft​.
 • Utredningen Bolaget som brottsverktyg och eventuella förändringar av gränsvärden för revisionsplikt.