2023-05-05
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 18

Skatteverket utsatt för cyberangrepp, E-kvitton testas skarpt och FI undersöker bankers arbete mot penningtvätt är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Bolagsverket: E-kvitton testas skarpt

Drömmen om digitala kvitton mellan företag är nu närmare verklighet skriver Bolagsverket. Just nu pågår pilottester av en nordisk standardlösning med e-kvitton från faktiska köp. Läs mer hos Bolagsverket.

Skatteverket utsatt för cyberangrepp

Skatteverkets webbplats har blivit utsatt för ett cyberangrepp. Det påverkar också möjligheten att använda e-tjänsterna. Läs mer hos Skatteverket.

Direktpensioner – går nu att granska tack vare informationsutbyte

Skatteverket har gjort en kontroll av så kallade direktpensioner från utlandet. Drygt sju av tio dem som kontrollerades hade inte tagit upp den till beskattning. Fler påfördes även skattetillägg, vilket normalt är 40 procent på den skatt som undanhållits. Läs mer hos Skatteverket.

Rekord i antal digitala deklarationer

Nästan 212 000 fler hade deklarerat digitalt fram till och med den 2 maj i år jämfört med motsvarande tid vid förra årets deklaration. Den 2 maj hade 6 948 087 personer deklarerat digitalt. E-tjänsten är fortsatt populärast men den största ökningen jämfört med 2022 står Skatteverkets app för. Läs mer hos Skatteverket.

Nya regler för hantering av elstöd till företag

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till nya regler för hanteringen av elstöd till företag. Reglerna behövs för att Skatteverket ska kunna handlägga stödet. Förslagen handlar bland annat om att den som har fått elstöd beviljat ska få det reglerat på sitt skattekonto. Om det finns ett överskott på kontot ska det beloppet automatiskt betalas ut. Den som har fått stödet med ett felaktigt belopp ska betala tillbaka. Den nya lagen ska börja gälla den 8 maj 2023. Läs mer på riksdagens webbplats.

Skatteverket om ställningstagande om kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

Ställningstagandet om kundförluster med anledning av covid-19-pandemin omfattade fakturor som utfärdats under perioden 1 februari 2020 – 31 december 2021 ska inte längre tillämpas meddelar Skatteverket. Läs mer hos Skatteverket.

FI undersöker tre bankers arbete mot penningtvätt

Finansinspektionen, FI, ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankernas allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom. Läs mer hos Finansinspektionen.

Motståndskraften mot cyberangrepp behöver öka

Cybersäkerheten i den finansiella sektorn behöver förbättras. Steg i rätt riktning har tagits men mer behövs. De finansiella företagen behöver stärka sin egen motståndskraft, den statliga styrningen måste förbättras och FI behöver delvis nya verktyg. Läs mer hos Finansinspektionen.

Föräldraledig under sommaren – vad gäller?

Under sommaren är det många som passar på att vara föräldralediga. Som arbetsgivare är det några saker du behöver ha särskild koll på. Rätten till föräldraledighet, föräldralön och arbetstidsförkortning är några exempel. Läs mer på Verksamts webbplats.

22 nya revisorer och 1 nytt revisionsbolag

Under april registrerades ett nytt revisionsbolag och 22 nya revisorer hos Revisorsinspektionen. Läs mer hos Revisorsinspektionen.

Internationellt

Global standard för hållbarhetsredovisning påskyndas
IAASB tidigarelägger remisstiden för sitt förslag på en global standard för granskning av hållbarhetsrapporter. Något som efterfrågas av många intressenter. Läs mer hos IAASB.

IAASB:s förslag om ISA för LCE avseende koncernrevision

FAR har lämnat kommentarer till IAASB:s komplettering av ISA för LCE avseende koncernrevision till IAASB. Svaret har lämnats tillsammans med övriga medlemsorganisationer i Norden via Nordiska Revisorsförbundet, NRF. Läs mer om FAR:s synpunkter.

Digital företagsrapportering och CSRD

Accountancy Europe, ACE, kommer att hålla ett webbinarium med namnet Towards digital corporate reporting with CSRD den 16 maj. Läs mer och anmäl dig hos ACE.