2023-05-04
Nyheter

Global standard för hållbarhetsredovisning skyndas på

Med CSRD och kommande krav på revision av hållbarhetsrapporteringen ökar behovet av en standard för granskningen. IAASB tidigarelägger därför remisstiden för sitt förslag på en kvalitetssäkrad global standard för hållbarhetsgranskning.

International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, meddelade på sitt aprilmöte att de planerar att remissen om den föreslagna standarden ska öppnas under senare delen av juli eller början av augusti 2023 och sträcka sig till december 2023. Remisstiden var ursprungligen planerad att inledas i oktober 2023.

− Vi stöttar en global standard för hållbarhetsgranskning och att processen påskyndas så att det finns en kvalitetssäkrad global standard för hållbarhetsgranskning på plats när rapporterna som upprättas i enlighet med CSRD ska granskas. Vilken standard som slutligen antas av EU-kommissionen senast 1 oktober 2026 vet vi däremot inte än,säger Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR.

Läs mer om processen kring IAASB:s förslag på global standard för granskning av hållbarhetsrapporter.