2023-05-16
Nyheter

Dialog ska förbättra processen för digital inlämning

Många medlemmar vänder sig till FAR med frågor och synpunkter om processen för digital inlämning av årsredovisningar och revisionsberättelser. För att presentera förslag på en uppdaterad taxonomi för digital inlämning har FAR i samarbete med Bolagsverket en dialog med programvaruleverantörerna.

Det finns flera fördelar med digital inlämning av årsredovisningar och revisionsberättelser, men även risker och frågetecken kring själva processen. Något som FAR lyfter i sitt svar på remissen promemorian Digital ingivning av årsredovisningar.

Ökar nytta och användbarhet

− Några av fördelarna med digital inlämning är snabbhet i offentliggörande och tillgängliggörande av årsredovisningar och att det digitala formatet förenklar och möjliggör analys av branschdata med mera, säger Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR.

Tillsammans med Bolagsverket har FAR haft intressentdialoger med informationsförädlare och programvaruleverantörer, vilket i sin tur har möjliggjort en dialog och ett forum för att komma med frågor och synpunkter.

− Syftet med en uppdaterad taxonomi skulle vara att ge en ökad nytta och användbarhet samt göra det möjligt för fler att lämna in revisionsberättelsen digitalt till exempel genom att möjliggöra digital ingivning även i de fall bilagor måste vidläggas revisionsberättelsen, förklarar Björn Irle.

På det senaste samrådsmötet upplevde han att den vilja hos programvaruleverantörerna att förbättra processen kring digital inlämning och minska riskerna för fel och misstag.

− Genom en god fortsatt samverkan mellan parterna finns hopp om att lösningar i såväl programvaror som Bolagsverkets tjänst förbättras.  

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se