2023-06-05
Nyheter

Uppskattad dialog om penningtvättslagen

Genom en rad möten mellan bland andra FAR och tre länsstyrelser ska arbetet mot penningtvätt stärkas. – Det var ett mycket bra möte som vi deltog på. Det säger FAR:s chefsjurist Maria Lantz om det senaste dialogmötet om tillsynen enligt penningtvättslagen mellan FAR, Srf konsulterna och länsstyrelserna i de tre storstadslänen.

Det pågår en dialog om tillsynen enligt penningtvättslagen. FAR har haft dialogmöten med länsstyrelserna om tillsynen enligt penningtvättslagen. Det första dialogmötet hölls i slutet av 2022. Den 8 mars träffade representanter för FAR och Srf Konsulterna ansvariga chefer från länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Stockholm för samtal om tillsynen av redovisningsbyråer. I maj hölls ytterligare ett möte.

Mycket bra möte

– Det var ett mycket bra möte som vi deltog på tillsammans med Srf konsulterna. Vi upplevde en lyhördhet och intresse från länsstyrelserna att lyssna och att dela med sig av information och det var en bra diskussion mellan alla som närvarade. Vi ser fram emot fortsatta möten och diskussioner, säger Maria Lantz, chefsjurist på FAR.

Syftet med dialogmötena är att hitta en väg framåt för att genom mer vägledning och information hjälpa byråerna att leva upp till kraven och därmed bli godkända i tillsynen. Helena Schultz, rättschef på länsstyrelsen i Västra Götaland, säger att dialogmötena med FAR och Srf Konsulterna ger länsstyrelserna information från branschen.

Förbättrar information

– Det är synpunkter som är värdefulla när vi anpassar och förbättrar vår information, både till redovisningskonsulter och till allmänheten. Det kan till exempel handla om information på vår hemsida, texten där är några år gammal.

Ett nytt möte är tänkt att hållas i slutet av 2023.
– Den som har frågor kring arbetet mot penningtvätt är alltid välkommen att höra av sig till oss, säger Helena Schultz.

Redovisningskonsulter har skyldighet

Enligt penningtvättslagen är verksamhetsutövare, däribland redovisningskonsulter, skyldiga att granska och rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter. Det behöver inte finnas bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism faktiskt har skett, men om misstanken finns kvar efter en närmare granskning ska redovisningskonsulten utan dröjsmål rapportera den misstänkta transaktionen till Finanspolisen.

Så här fördelas ansvaret:

Tre länsstyrelser har ansvar för tillsynen när det gäller penningtvätt:
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsyn över juridiska och fysiska personer i Stockholms, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Uppsala, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Länsstyrelsen i Stockholm har även tillsyn över filialer till utländska verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig verksamhet i Sverige.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsyn över juridiska och fysiska personer i Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län. Länsstyrelsen i Skånes län har tillsyn över juridiska och fysiska personer i Skånes, Blekinges, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Källa: Länsstyrelserna