2023-06-16
Nyheter

Medlemsundersökning 2023: Antalet nöjda medlemmar ökar

För femte mätningen i rad visar FAR:s medlemsundersökning att andelen nöjda medlemmar ökar och når i år det högt uppsatta målet om 70 procent i NMI (Nöjd-Medlems-Index). Mest nöjda är medlemmar som är 39 år eller yngre.

Ökad dialog med medlemmarna, satsningar på branschens attraktionskraft, omfattande påverkansarbete och en aktiv medlemsrådgivning har bidragit till att medlemsnöjdheten ökat med fyra procentenheter, från 66 till 70.
– Det är ett fantastiskt glädjande resultat och ett kvitto på att vi gör nytta för medlemmarna i deras yrkesvardag. Medlemsnöjdheten har ökat stadigt de senaste åren och det ser vi som ett resultat av ett långsiktigt arbete. Nu arbetar vi för att bibehålla den positiva trenden med siktet inställt på att fortsätta skapa nytta och värde för alla våra yrkesgrupper, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD.

Arbetar med rätt frågor

I årets mätning svarar tre av fyra medlemmar (75 procent) att FAR i stor utsträckning driver relevanta frågor som är kopplade till deras yrkesroll. Det är en signifikant ökning jämfört med tidigare års mätningar. De tre viktigaste frågorna är enligt de svarande branschens attraktionskraft, regelförenklingar och framtidsspaning för branschen. Det är samma frågor som var i topp i förra mätningen 2022 och även de frågor som FAR aktivt arbetat med under året.
− FAR är en hjälpande hand i yrkesvardagen, men arbetar också proaktivt med branschens framtidsfrågor, till exempel genom att delta i utredningar, arbetsgrup­per och starta egna initiativ och dialoger. Vi har genomfört kvalitativa dialoger med våra medlemmar, lyssnat på vad de efterfrågat och aktivt arbetet med verktyg och stöd för att förenkla våra medlemmars vardag, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem.

Topp tre anledningar till medlemskap

Liksom tidigare år uppges FAR Online, utbildningsverksamheten samt medlemsrådgivningen som de topp tre anledningarna till medlemskap i FAR.

FAR Online fortsätter att vara det viktigaste skälet till medlemskap hos de största byråerna medan medlemsrådgivningen är det viktigaste för övriga. I årets mätning ökar andelen medlemmar som uppger att de använder FAR online till en ny högsta nivå (84 procent)

Sju av tio (72 procent) uppger att de gått någon utbildning hos FAR under det senaste året. Detta är i linje med förra årets resultat.
– Under året som gått har vi också arbetet med att se över far.se för att förenkla och förtydliga medlemsnyttan, sett över våra guider och mallar – inte minst kopplat till penningtvättslagen, ISQM och Reko 2023, tagit fram en etikutbildning, jobbat på en API- lösning för revisionsberättelser och ett självskattningstest Skatt inom Hållbarhet, säger Therese Andersson.

FAR:s medlemsundersökning 2023
Målgrupp: Medlemmar i FAR
Metod: Onlineundersökning
Antal intervjuer: 1145[LB1]  intervjuer
Fältperiod: 4 april – 24 april 2023

Generalsekreterare och VD

Karin Apelman

Generalsekreterare och VD

08 506 112 00 karin.apelman@far.se