2023-06-15
Nyheter

16 lönekonsulter godkända för auktorisation

Stort grattis till de 16 lönekonsulter som klarade vårens prov och nu har rätt att använda titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR!

Den 3 maj skrev 25 lönekonsulter vårens examensprov för titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR. Av dessa klarade 16 person, 64 procent, godkänt resultat. Andelen godkända är på samma nivå som våren 2022.

Provet består av fyra delprov: reko och konsultrollen, kort fakta, allmän lönekunskap och löneberäkningar. För att bli godkänd på provet krävs totalt 75 procent rätt och dessutom minst 50 procent på vart och ett av de fyra delproven. Inför proven har lönekonsulterna möjlighet förbereda sig, till exempel genom att gå FAR:s förberedelsekurs.  

– Nästa förberedelsekurs är den 26-27 september. En övervägande andel av de som anmäler sig till provet deltar också i kursen, berättar Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Prov för titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR äger rum två gånger om året och nästa tillfälle är den 7 november 2023.

Grattis alla nya Auktoriserade Lönekonsulter FAR!

 

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se