2023-01-13
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 2

Redovisning av elstöd till företag, förslag om utökade möjligheter att skjuta upp skatteinbetalningen och enklare rapportering för företagare är några av nyheterna i Utblick vecka 2

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

 

Redovisning av elstöd för företag

Många företag undrar över intäktsredovisningen av de aviserade elstöden till företag. Bokföringsnämnden skriver på sin webbplats att det inte är möjligt att redovisa elstöden som intäkt innan det finns en utfärdad författning som reglerar utformningen och villkoren för respektive stöd. Läs mer hos Bokföringsnämnden

 

Enklare rapportering för företagare – myndigheter vill ta del av samma dataflöde från företag

Lämna årsredovisning, statistik och deklaration samtidigt. Ett aktivt myndighetssamarbete pågår just nu för att göra detta möjligt och på så sätt minska den administrativa bördan för Sveriges företagare. Standard Business Reporting (SBR) är nyckeln. Läs mer hos Bolagsverket

 

Skatteförändringar inför 2023

Höjning av reseavdraget för arbetsrelaterade resor, skattesänkning för personer över 65 år som arbetar och tillfälligt sänkt drivmedelsskatt. Det är tre skatteförändringar som träde i kraft den 1 januari 2023. Läs mer hos Skatteverket

 

Rekordmånga får deklarationen digitalt

Rekordmånga får sin deklaration till digital brevlåda i år. Den 6-10 mars skickas årets digitala deklaration. Vid årsskiftet var det 5,7 miljoner personer som hade en digital brevlåda – cirka 70 procent av alla som deklarerar. Läs mer hos Skatteverket

 

Bolagsverket bjuder in till informationsträff om maskin-till-maskin-tjänster

Den 30 januari bjuder Bolagsverket in till en informationsträff för att ge en statusuppdatering om sina maskin-till-maskintjänster och API för Aktuell företagsinformation som lanseras inom kort. Mer information och anmälan

 

Dom i mål om skattetillägg

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att avdragsförbudet för kapitalförlust som avser en tillgång där den underliggande tillgången är en näringsbetingad andel inte gäller för förlust på en fordran som uppkommit i samband med en tidigare avyttring av sådana andelar. Läs mer hos Domstolsverket

 

Riksrevisionen granskar kontrollen av subventionerade anställningar

Arbetsförmedlingen betalar årligen ut cirka 20 miljarder kronor i lönesubventioner till arbetsgivare. Utifrån höga nivåer på misstänkt felaktiga utbetalningar och de senaste årens förändringar på Arbetsförmedlingen granskar nu Riksrevisionen kontrollen av subventionerade anställningar. Läs mer hos Riksrevisionen

 

Förslag om utökade möjligheter att skjuta upp skatteinbetalningen

För att stötta företagare genom energikrisen föreslår regeringen förbättrade möjligheter att skjuta upp preliminär skatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms. Läs mer hos Verksamt

 

Verksamt.se bjuder in till webbinarier om att starta eget

Den 31 januari och den 7 februari bjuder Verksamt in till webbinarier som vänder sig till dig som ska starta, redan driver eller vill utveckla ditt företag. Här får du bland annat möta olika myndighetsexperter som ger tips och råd. Mer information och anmälan

 

Tullsuspensioner från den 1 januari

Befrielser från tullar är inte tillämpliga på importer från Belarus och Ryssland med vissa få undantag. Läs mer hos Tullverket

 

Internationellt

Hållbar ekonomi: vägledning om rapportering enligt taxonomin

Runt 4000 större företag ska från och med den 1 januari 2023 börja sin hållbarhetsrapportering i enlighet med EU:s taxonomi. Är du ett av dem och vill du få en bättre förståelse för vad och hur du ska rapportera. På sin webbplats har EU kommissionen samlat några vanliga frågor och svar om EU:s taxonomi och vad den innebär. 

 

Webbinarium om IAASB:s förslag till ny revisionsstandard för LCE

Den 16 februari bjuder IFAC in till ett webbinarium om senaste nytt kring IAASB:s förslag till ny revisionsstandard för mindre komplexa företag, LCE (Less Complex Entities). Mer information och anmälan 

 

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan