2023-01-17
Nyheter

FAR säger ja till regeringens förslag om nytt anstånd med skatt

Regeringen har föreslagit en ny möjlighet för företag att skjuta upp skatt. FAR har nu inkommit med sitt remissvar till finansdepartementet. FAR tillstyrker
förslaget. Enligt förslaget förlängs möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från den 12 februari till den 12 september 2023. Dessutom ska antalet månader som företag kan få anstånd för öka, från nio till tolv.

FAR:s remissvar kom till finansdepartementet måndagen den 16 januari. FAR skriver helt kort: ”FAR tillstyrker förslaget.”

Regeringens förslag innebär att uppehåll för preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst tolv månader, i stället för de nio månader som gäller i dag. Detsamma gäller moms för företag som redovisar moms månads- eller kvartalsvis. Företag som redovisar moms årsvis får även i fortsättningen skjuta upp två års moms.Regeringen vill också att anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som inföll under april–juni 2022.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.