2023-02-06
Nyheter

FAR bjuder in länsstyrelserna till dialog om tillsynen enligt penningtvättslagen

Flera redovisningsbyråer har fått höga sanktionsavgifter vid länsstyrelsens tillsyn enligt penningtvättslagen. FAR har bjudit in ansvariga chefer inom penningtvättstillsynen för en dialog om tillsynen.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar över redovisningsbyråer enligt penningtvättslagen. Den senaste tiden har ett antal redovisningsbyråer fått höga sanktionsavgifter och flera byråer har hört av sig till FAR och uttryckt oro över situationen och framtida effekter på branschen. Därför har FAR bjudit in ansvariga chefer på länsstyrelsen i Skåne, Västra Götaland och Stockholm till en konstruktiv dialog om tillsynen.

– Vi kommer bland annat att informera länsstyrelserna om den verksamhet som redovisningsbyråerna bedriver och betona vikten av ett riskbaserat förhållningssätt i tillsynen. Det är också viktigt att det är tydligt för alla redovisningsbyråer vad som krävs för att bli godkänd i tillsynen, säger Maria Lantz, chefsjurist på FAR och ansvarig för dialogerna med länsstyrelserna.

FAR kommer också att betona betydelsen av mer konkret vägledning till redovisningsbyråerna i länsstyrelsernas beslut.