2023-12-15
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 50

Revisorsinspektionen ser utmaningar med ett eventuellt återinförande av revisionsplikten, Riksdagen har röstat ja till en ny tilläggsskatt för företag i stora koncerner och EU har kommit ett steg närmare en gemensam reglering för AI. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Kompetensförsörjningen en utmaning vid ett eventuellt återinförande av revisionsplikten

Revisorsinspektionen (RI) har yttrat sig över betänkandet Bolag och brott. Myndigheten har inget att erinrna mot förslagen i betänkandet. De synpunkter som lämnas avser utmaningen i kompetensförsörjningen vid ett eventuellt återinförande av revisionsplikten. Läs mer hos RI

Ny tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Den 1 januari 2024 införs en nationell tilläggsskatt för att ”uppnå en effektiv minimibeskattning av enheter som ingår i stora nationella eller multinationella koncerner”. Lagen har initierats av OECD och EU och nu har Sveriges riksdag fattat beslut i frågan. Läs mer hos Skatteverket

Kontroll av nytt material från Pandoraläckan

Skatteverket kommer att genomföra en generell kontroll baserat på ny information från Pandoraläckan. Fram till 29 februari 2024 finns möjlighet att göra självrättelse utan att skattetillägg tas ut. Läs mer hos Skatteverket

Ett viktigt steg närmare en EU-gemensam reglering om AI

EU har nått en överenskommelse för att komma ett steg närmare en gemensam reglering för AI. Den 8 december kom ministerrådet tillsammans med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen överens om viktiga frågor i förhandlingen kring den kommande AI-förordningen. Läs mer på Regeringens webbplats

Regeringen tillsätter en AI-kommission

Regeringen tillsätter en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft. Det beskrivs som ett viktigt steg för att bidra till utveckling och användning av AI i Sverige. Läs mer på Regeringens webbplats

Snart möjligt att hålla stämmor helt digitalt

Efter årsskiftet blir det möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor helt digitalt. Detta ska då framgå i bolagsordningen eller stadgarna. Läs mer på verksamt.se

Grön omställning viktig förutsättning för företagens konkurrenskraft

En nationell undersökning om företagens inställning till grön omställning visar att 8 av 10 företag anser att grön omställning är nödvändigt för att vara långsiktigt konkurrenskraftig och lönsam. Samtidigt upplever företag utmaningar inför en grön omställning. Läs mer hos Tillväxtverket

Material från penningtvättskonferensen

Den som missade den digitala penningtvättskonferensen den 15 november kan nu ta del av inspelningar och övrigt material. Läs mer på Samordningsfunktionens webbplats

Finansinspektionens syn på utredningen Bolag och brott

Finansinspektionen (FI) har lämnat lagtekniska synpunkter på utredningen “Bolag och brott”. Läs mer hos FI

Nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling

FI har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Beslut har också fattats om ändringar i FI:s föreskrifter om positionslimiter, försäkringsrörelse och tillsynsrapportering för försäkringsrörelse. Läs mer hos FI

Nya regler om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal. Bakgrunden är den nya lagen om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal (kreditförvaltningslagen) med tillhörande förordning. Läs mer hos FI

INTERNATIONELLT

Globalt samarbete är nyckeln till att bekämpa skattebrott

På OECD:s forum för skatt och kriminalitet samlades 120 experter på skattebrott och annan ekonomisk brottslighet. Under mötet diskuterades hur det internationella samarbetet kan stärkas för att minska skattebrott och andra olagliga finansiella flöden. Läs mer hos OECD

Integrerad intern kontroll av hållbarhetsinformation

IFAC har publicerat en skrift som ska förbereda revisorer på nya hållbarhetsregler. Skriften belyser hur företag kan integrera hållbarhetsinformation inom befintliga ramar för intern kontroll och styrning. Läs mer hos IFAC

Utbildningsstandarder för hållbarhetsrapportering

IFAC planerar att revidera de internationella utbildningsstandarderna för att få större fokus på hållbarhetsrapportering och bestyrkandekompetens samt erkänna revisorns växande roll inom området. Läs mer hos IFAC

Vägledning för hänvisning till IFRS

IAASB har utfärdat en vägledning för hur man ska referera till IFRS i sina rapporter med anledning av de senaste uppdateringarna i IFRS. Läs mer hos IAASB 

Utblick varje vecka