2023-12-01
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 48

God revisionssed vid granskning av omställningsstöd, AI kan motverka kriminalitet och åtal för grova bokföringsbrott. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

God revisionssed vid granskning av omställningsstöd 

Revisorsinspektionen har avgett ett yttrande till Ekobrottsmyndigheten i fråga om god revisionssed vid granskning av omställningsstöd. Läs mer hos Revisorsinspektionen

AI kan försvåra för kriminella att utnyttja finanssektorn

Det senaste året har vi sett en ökad användning av AI i samhället. Finanssektorn är inget undantag. Med AI följer särskilda risker som aktörer i finanssektorn behöver hantera, men det kommer också med stor nytta, exempelvis när AI används för att motverka att kriminella aktörer utnyttjar det finansiella systemet. Läs mer hos FI

263 personer skrev höstens revisorsprov

Den 27–28 november genomfördes provet för revisorsexamen. Det var 263 stycken som skrev provet i Stockholm. Resultatet beräknas vara klart 1 februari 2024. Frågorna på provet finns på Revisorsinspektionens webbplats. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Anpassningen till ett högre ränteläge inte klar

Högre räntor innebär att hushåll och företag behöver anpassa sin ekonomi. Finansinspektionen (FI) ser nu att risktagandet har minskat. Men det förändrade ekonomiska läget med osäkerhet om hur länge de högre räntorna kommer att bestå innebär förhöjda risker för den finansiella stabiliteten. Det skriver FI i årets andra stabilitetsrapport. Läs mer hos FI

Fastighetsföretagen kan behöva minska sin skuldsättning 

Finansinspektionen har i en analys uppskattat hur stora behov de svenska börsnoterade och större privatägda fastighetsföretagen har av att minska sina skulder i ett läge där finansieringskostnaderna stiger och fastighetsvärdena faller. FI beräknar hur mycket företagen behöver minska sina skulder för att behålla vissa antagna nivåer på räntetäckningsgrad och belåningsgrad. Läs mer hos FI

Nya beloppsgränser från 1 januari 2024

Värdegränsen för tullfrihet för försändelser av ringa värde höjs till 1 800 kronor från och med årsskiftet. Samtidigt höjs gränsen för schablonberäkning av tull till 8 100 kronor. Läs mer hos Tullverket

Åtal för grova välfärdsbrott 

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm har idag väckt åtal mot två personer för bland annat grova bokföringsbrott och grovt penningtvättbrott. Läs mer hos EBM

INTERNATIONELLT

Nästan hälften av företagen saknar en utsläppsplan

Trots klimatkrisen saknar 46 procent av företagen en utsläppsplan. Det visar en ny rapport från ACCA, IFAC och PwC. Läs mer hos IFAC 

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Utblick varje vecka