2023-08-03
Nyheter

Standard för granskning av hållbarhetsrapporter ute på remiss

FAR-bloggen om IAASB:s förslag

  • 2023-08-14
    FAR-bloggen

    ISSA 5000 – så ska hållbarhetsinformation granskas

    Läs artikeln