2023-04-21
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 16

ESEF-företag kan lämna årsredovisningen digitalt, vårproppen och nytt förhandsbesked om närstående är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Företag som omfattas av ESEF kan lämna ÅR digitalt

Bolagsverket öppnar nu upp möjligheten för företag som omfattas av European Single Electronic Format (ESEF) att lämna in årsredovisningen digitalt. Det rör sig om närmare 500 börsnoterade företag inom Sverige som nu kan lämna in årsredovisningen till Bolagsverket digitalt för första gången. Läs mer hos Bolagsverket.

Inkomster från hobby- och sidoverksamhet kan behöva deklareras

De som har sidoverksamhet som till exempel influerare eller gamer behöver deklarera inkomsterna därifrån. Den som tar emot pengar, tjänster eller produkter ska ta upp värdet av dem i sin deklaration. Uppdragsgivaren ska skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket. Läs mer hos Skatteverket.

Befrielse från betalningsskyldighet för vissa skatter eller avgifter vid synnerliga skäl

När finns grund för befrielse från betalningsskyldighet? Skatteverket har uppdaterat sin rättsliga vägledning på området. Läs mer hos Skatteverket.

Skatterättsnämnden om närstående

Skatterättsnämnden har publicerat ett förhandsbesked om närstående och kvalificerade andelar och dragit slutsatsen att ett styvsyskon inte är närstående enligt den allmänna definitionen i inkomstskattelagen. Läs mer hos Skatterättsnämnden.

Ny lag ska tydliggöra undantag från moms

Riksdagen sa ja till regeringens föreslag om en ny lag om mervärdesskatt, så kallad moms. Lagen innebär en anpassning till EU:s mervärdesskattedirektiv. Lagen ska också bland annat tydliggöra vad som gäller när ideella föreningar säljer tjänster internt. Läs mer på riksdagens webbplats.

Vårproppen 2023 lämnad

Regeringen har överlämnat 2023 års ekonomiska vårproposition till riksdagen. Läs mer på riksdagens webbplats.  Läs vårpropositionen.

Prövningstillstånd i mål om moms

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål om mervärdesskatt och frågan om förutsättningarna för att neka avdrag för ingående mervärdesskatt i en verksamhet som av Skatteverket registrerats till mervärdesskatt’. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Internationellt

CEAOB:s remissvar på IAASB:s arbetsplan

De europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation CEAOB har lämnat ett remissvar på den internationella standardsättaren IAASB:s strategi- och arbetsplan. Läs mer.

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan