2023-04-14
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 15

Stärkta globala etikstandarder, en sundare hästbransch och förlängt elstöd är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Insats för sundare hästbransch

De senaste åren har Skatteverket arbetat med olika aktiviteter för att bidra till en sund konkurrens i hästbranschen. Det handlar om information via Skatteverkets webbplats, föreläsningar, branschsamverkan och skattekontroll. Läs mer hos Skatteverket.

Många missar deklarera uthyrning av bostad

Att hyra ut sin bostad blir allt mer vanligt men många missar att deklarera sin uthyrning eller missförstår reglerna. 2022 genomförde Skatteverket en kontroll av privatpersoners uthyrning av bostad via digitala plattformsföretag. Skatteverkets kontroll medförde beskattningsändringar i 70 procent av ärendena. Läs mer hos Skatteverket.

”Svenska myndigheter kan ta en mycket större plats inom EU-sammanhang”

Bolagsverket har testat ett koncept med en digital plånbok som gör det möjligt för företagare, kunder, uppdragsgivare och partners att snabbt och säkert dela eller utbyta verifierade bevis och certifikat med varandra. Konceptettestet ingår i regeringsuppdraget Proof of Business som nu har slutrapporterats. Samtidigt fortsätter utvecklingen av digitala plånböcker på EU-nivå som nu Bolagsverket leder som ett resultat av regeringsuppdraget. Läs mer hos Bolagsverket.

Vilka plattformsoperatörer är rapporteringsskyldiga?

Skatteverket har uppdaterat sin vägledning om vilka plattformsoperatörer som är rapporteringsskyldig. Läs mer i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Skatteverkets vägledning om elstöd

Om elstödet avser både privat elförbrukning och elförbrukning i näringsverksamheten ska en fördelning av stödet göras mellan den del som avser den enskilda näringsverksamheten och den privata delen. Fördelningen ska göras utifrån hur stor del av förbrukningen som avser näringsverksamheten. Läs mer i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Revisorsinspektionens månadsstatistik

Revisorsinspektionen har publicerat statistik över hur många kvalificerade revisorer det fanns i Sverige per den 3 april och hur många revisionsbolag som fanns registrerade. Ta del av statistiken från Revisorsinspektionen.

BFN uppmärksammar studie om införandet av K3 i koncernredovisningen

Ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm har undersökt effekterna av införandet av K3 i koncernredovisningen. Forskningsprojektet beskrivs i artikeln The Impact of an IFRS for SMEs-Based Standard on Financial Reporting Properties and Cost of Debt Financing: Evidence from Swedish Private Firms. Artikeln finns att läsa hos Bokföringsnämnden, och är även uppmärksammad i tidningen Balans.

Ny introduktionskurs i tullkunskap

En introduktionskurs i tullkunskap som tar upp områden som exempelvis Tullverkets roll i en tullunion och varans väg in och ut ur unionen finns tillgänglig i Tullverkets läroplattform. Kurser ger en överblick i själva tullproceduren. Läs mer hos Tullverket.

Regeringen vill se effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Regeringen har i beslutat om en lagrådsremiss med förslag som syftar till att skapa goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Läs mer på regeringens webbplats.

Elstödet för elintensiva företag förlängs

Regeringen har infört ett stöd till elintensiva företag för att stötta och underlätta för företagen med anledning av de höga elpriserna under vintern. Ansökningsperioden för stödet har varit öppen från den 6 mars 2023. För att göra det möjligt för fler företag att ansöka om stödet har regeringen beslutat om att förlänga ansökningsperioden till den 18 juni 2023. Läs mer på regeringens webbplats.

Svenska företag missar möjligheterna med DIGITAL-programmet

Svenska organisationer har under de senaste två åren beviljats drygt 24 miljoner euro från EU:s finansieringsprogram för ett digitalt Europa (DIGITAL), men de svenska företagen står endast för 6 procent. Det är även en låg siffra jämfört med europeiska företag. Den 11 maj öppnar nya utlysningar i DIGITAL, och fler svenska företag uppmuntras nu att ansöka om medel. Läs mer hos DIGG.

Internationellt

IESBA stärker globala etikstandarder

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) har släppt slutliga revideringar av den internationella etiska koden för professionella revisorer (inklusive International Independence Standards) för att ytterligare öka kodens robusthet och utöka dess relevans i en värld som i grunden omformas av snabba tekniska framsteg och påskynda digitaliseringen. Läs mer hos IESBA.

Digital företagsrapportering och CSRD

Accountancy Europe, ACE, kommer att hålla ett webbinarium med namnet Towards digital corporate reporting with CSRD den 16 maj. Läs mer och anmäl dig hos ACE.