2023-04-05
Nyheter

Så kan revisorn minska problemen runt sena årsredovisningar

En ständigt aktuell fråga hos FAR:s medlemsrådgivning är hur revisorn ska bete sig vid sena årsredovisningar. Lars Egenäs, revisionsspecialist på FAR, tipsar om en gammal artikel som fortfarande ger bra guidning i ämnet.

Revisorns agerande vid sena årsredovisningar är en ständigt aktuell fråga. Enligt Lars Egenäs handlar det i mångt och mycket om att revisorn inte arbetat fram och kommit överens med kunden om en tidsplan där det tydligt framgår när årsredovisningen ska levereras.

− Det kan också bero på dålig kommunikation mellan kunden och revisorn för att säkerställa att planen efterlevs, säger han.

Då frågan regelbundet återkommer hos FAR:s medlemsrådgivning tipsar Lars Egenäs om en fördjupningsartikel publicerad på tidningen Balans webbplats. Artikeln som skrevs 2015 är fortfarande aktuell.

− I artikeln tipsar jag om fler åtgärder som kan vara bra att tänka på för att arbetet runt årsredovisningen ska bli smidigt för alla inblandade, säger Lars Egenäs.