2022-09-12
Nyheter

Ludvig Grimlund ny ordförande i FAR:s Strategigrupp redovisnings- och lönekonsulter

Ludvig Grimlund, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och VD för Win Win Ekonomi, är ny ordförande i FAR:s Strategigrupp redovisnings- och lönekonsulter. Yrkesrollernas attraktionskraft och värdet av auktorisationen är två av huvudfrågorna på gruppens agenda.

− Som ordförande i strategigruppen ser jag fram emot att tillsammans med andra kunniga branschkollegor säkerställa att vi som redovisnings- och lönekonsulter fortsätter vara relevanta över tid. Här gäller det att ringa in och fundera över hur yrkesrollerna utvecklas i samklang med teknologi och kundernas behov, säger Ludvig Grimlund. 

Ludvig Grimlund, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp redovisnings- och lönekonsulter.


Värdet av auktorisationen

Ludvig Grimlund har arbetat som redovisningskonsult i 15 år varav fem år som auktoriserad redovisningskonsult. Merparten av tiden har han drivit en byrå i tillväxt. Att arbeta för att öka redovisnings-och lönekonsulternas attraktionskraft och få fler att inse värdet av auktorisationen är frågor som ligger honom varmt om hjärtat.

Han poängterar vikten av att innehållet i auktorisationen hela tiden måste omprövas och utvecklas, för att attraktiviteten ska finnas där.

− Det räcker inte med att trycka på kvalitet och noggrannhet, eftersom "marknaden" och kunderna ser detta som självklarheter. Auktorisationen måste på ett tydligt och konkret sätt skapa värde för kunderna. Det är här själva utmaningen ligger.


Vilket är gruppens främsta fokus för hösten?

Han har arbetat som redovisningskonsult i 15 år varav fem år som auktoriserad redovisningskonsult. Merparten av tiden har han drivit en byrå i tillväxt. Att arbeta för att öka redovisnings-och lönekonsulternas attraktionskraft och få fler att inse värdet av auktorisationen är frågor som ligger honom varmt om hjärtat.

−Att fortsätta driva frågan kring attraktionskraften till yrkesrollerna genom att skriva debattartiklar, medverka i poddar, synas i sociala medier, samt skapa olika forum och sammanhang där konsulter får mötas. Jag tror att det bästa sättet att få kunderna att efterfråga auktoriserade redovisnings-och lönekonsulter är att se till att de bästa konsulterna där ute själva är auktoriserade, säger Ludvig Grimlund.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se