2022-09-12
Nyheter

Ett nordiskt perspektiv på branschen viktigt för att driva utveckling globalt

Hur kan branschen ta en ännu tydligare roll för ett hållbart näringsliv och samhälle? Och hur utvecklas revisorsyrket i framtiden? Det är några av frågeställningarna som lyftes då representanter från de fem nordiska branschorganisationerna samlades för att diskutera viktiga framtidsfrågor.

Under Nordiska revisorsförbundets årliga möte samlades högsta ledningen och andra representanter från de fem nordiska branschorganisationerna på Island för att diskutera aktuella frågor och en gemensam väg framåt.

Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR

– Det var vårt första fysiska möte sedan 2019 och det kändes viktigt att träffas och diskutera stora frågor och hur vi gemensamt kan hantera dem, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman som deltog på mötet.

Framtidens revision på agendan

Ämnen som togs upp var bland annat hållbarhetsfrågor och vilket kompetens- och resursbehov som kommer att aktualiseras i branschen. Också framtidens revision stod på agendan.

– Vi har i många år diskuterat att branschen ska ta en tydlig roll för ett hållbart näringsliv och samhälle. Nu börjar det bli mer konkret genom både rapportering och granskning av informationen som företag tar fram. Det är allt fler som kräver kvalitet i det som rapporteras, både investerare och organisationer och vi behöver hitta ett sätt att kommunicera vårt arbete i den frågan. Hållbarhets- och finansiell information hänger ihop och kan integreras och granskas på ett samlat sätt. Här är vi alla överens om att branschens aktörer är väldigt väl lämpade för det, säger Karin Apelman.


Norden i framkant

Inom många av områdena som diskuterades på mötet ligger Norden i framkant. Att samlas kring frågorna ökar genomslagskraften för att driva utvecklingen ­– också globalt.

– ­I Norden ligger vi långt framme vad gäller hållbarhetsarbete och vill förmedla vår syn på en global nivå. Vi är också i framkant inom digitaliseringen och vill vara med och driva den utvecklingen inom alla områden för branschen, där ingår även cybersäkerheten som en väsentlig del, säger Karin Apelman.

Det nordiska samarbetet intresserar internationellt

Utöver representanter från de nordiska branschorganisationerna deltog också Kevin Dancey, VD för IFAC, den globala branschorganisationen, Olivier Boutellis-Taft, VD för Accountancy Europe, den europeiska branschorganisationen, samt IAASB:s (International Auditing and Assurance Standards Board) ordförande Tom Seidenstein på det nordiska mötet.

– Det var ett nöje att få träffa den nordiska federationen. Genom sitt samarbete ökar de fem enheterna sitt inflytande såväl nationellt som globalt. Det var också givande att Olivier Boutelis-Taft och Tom Seidenstein deltog i mötet så att vi kunde ha ett nordiskt, europeiskt, standardsättande och globalt perspektiv samlat i ett och samma rum, säger Kevin Dancey, VD, IFAC.