2022-11-18
Nyheter

Ny checklista om cybersäkerhet för SME

För att hjälpa små och medelstora företag att identifiera och minska riskerna för cyberattacker har Accountancy Europe (ACE) tagit fram en ny checklista för cybersäkerhet.

Cyberhot kan ha en betydande inverkan på små och medelstora företags (SME) förmåga att göra affärer och orsaka stora ekonomiska förluster. Det är därför avgörande att identifiera riskerna att drabbas av cyberincidenter och i det arbetet spelar rådgivare och revisorer en nyckelroll. 

Checklista för revisorer

För att stärka och förbättra små och medelstora företags cybersäkerhet har ACE tagit fram en checklista för revisorer. Checklistan är tänkt att fungera som underlag för diskussion eller inledande bedömning av klientens nuläge vad gäller cybersäkerhet. Den kan också fungera som ett verktyg för att bedöma din egen byrås it-säkerhet. 

Checklistan om cybersäkerhet från Accountancy Europe