2022-11-09
Nyheter

”Nätverkande på EU-nivå ett måste för att driva branschens frågor”

Lagstiftningen som kommer från EU får direkt påverkan på svensk lagstiftning. Därför behövs det en enad röst som driver branschens frågor i Europaparlamentet. −Det är syftet med Accountancy Europe (ACE) där FAR är aktiv i ett flertal nätverksgrupper, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR.

Revisions-och rådgivningsbranschen är global och utmaningarna är i flera avseenden desamma världen över. I Europa kommer majoriteten av alla de regeländringar och lagförslag som påverkar branschen från EU. För att påverka beslutsfattare, ta del av ny kunskap och samarbeta kring branschgemensamma frågor är FAR aktiv i den europeiska paraplyorganisationen Accountancy Europe (ACE).

−Om vi ska påverka utformningen av nya lagar gäller det att vara med från början och inte komma in när de redan har klubbats igenom, säger Therese Andersson, som i somras utsågs till FAR:s representant i SME Network.

SME Network är en nätverksgrupp inom ACE med fokus på frågor som berör revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare med kunder inom små-och medelstora företag. Exempel på frågor som står på gruppens agenda just nu är behovet av konkret stöd kopplat till hållbarhet och cybersäkerhet.

−ACE tar fram bra vägledningar,checklistor och mallar som kan anpassas och sättas in i en svensk kontext. Ett konkret exempel är en 3-stegs hållbarhetsbedömning för små och medelstora företag, som vi nyligen översatte till svenska. Ett annat aktuellt område där vi verkar för att ta tillvara kunskap och konkreta guider och checklistor är cybersäkerhet, säger Therese Andersson.

Om Accountancy Europe

Accountancy Europe, ACE, är den europeiska sammanslutningen för 50 branschorganisationer från 35 länder som representerar en miljon revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. Organisationen driver och utvecklar regel- och policyfrågor av betydelse för branschen inom områden som till exempel revision, hållbarhet, transparens, etik och skatt.