2022-11-30
Nyheter

Frågor och svar om CSRD

Accountancy Europe (ACE) har publicerat frågor och svar om CSRD. Förhoppningen är att ge svar på de frågor som väcks när direktivet ska börja tillämpas.

EU har beslutat om Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som ska tillämpas av de största företagen från och med 2024. CSRD ställer krav på hållbarhetsrapportering som en del i årsredovisningen och gör den likvärdig med finansiell rapportering. Det är ett viktigt steg för att nå EU:s mål att bli den första klimatneutrala ekonomin år 2050.

CSRD innebär mer detaljerade krav för hållbarhetsrapportering än det tidigare Non-Financial Reporting Directive (NFRD). 50 000 företag kommer nu behöva följa de nya reglerna jämfört med 12 000 för NFRD.

– Hur de nya reglerna sedan kommer att implementeras i svensk lagstiftning ses nu över i ”Utredningen om hållbarhetsredovisning” (Ju 2021:06) där Pernilla Lundqvist, ordförande i FAR:s strategigrupp Redovisning, medverkar som expert, säger Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR.

Accountancy Europe (ACE) har publicerat en FAQ om CSRD med svar på frågor som vilka företag måste tillämpa de nya reglerna, vad rapporten ska omfatta och i vilket format företagen ska rapportera.

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se