2022-11-11
Nyheter

CSRD − ett steg närmare mål

EU-parlamentet har antagit det uppdaterade direktivet för hållbarhetsrapportering (CSRD) med bred majoritet. Den nya lagen ger FAR:s yrkeskategorier en stärkt roll i företagens hållbarhetsarbete.

The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är en uppdatering av NFRD som var EU:s första lag för hållbarhetsrapportering. Med CSRD skärps kraven och successivt kommer allt fler företag att omfattas. 
 

Global standard för hållbarhetsrapportering

På torsdagen röstade EU-parlamentet om det nya direktivet som fick brett stöd: 525 ja, 60 nej och 28 avstod. Enligt ett pressmeddelande från EU-parlamentet ska CSRD sätta stopp för greenwashing, stärka den sociala marknadsekonomin och lägga grunden till en global standard för hållbarhetsrapportering.  
 
De viktigaste skärpningarna i CSRD är att företagen ska rapportera enligt en gemensam standard. Hållbarhetsrapporterna ska även bestyrkas. Fler företag träffas, runt 50 000 företag jämfört med knappt 12 000 i dag. 
 
När hela företagets verksamhet ska genomlysas utifrån ett hållbarhetsperspektiv, berörs förutom redovisning och revision även lön och skatt, vilket innebär att alla FAR:s medlemmar kommer att påverkas av EU:s reformer för en mer hållbar ekonomi. 
 
Den 28 november väntas det nya direktivet antas av Europeiska rådet (det vill säga EU-ländernas stats- och regeringschefer). De nya reglerna ska tillämpas av de största företagen från och med 2024. Från 2026 omfattas även noterade små och medelstora företag.