2022-03-29
Nyheter

Sanktionerna med anledning av kriget i Ukraina – kan revisorn avgå även om det innebär att bolaget hamnar i revisorsnöd?

Ska revisorn avgå om kunden har kopplingar till företag eller personer som är föremål för de sanktioner som införts mot ryska företag och personer, eller som själva står på listan? Är det skillnad om bolaget är kontrollerat av ett företag eller person på sanktionslistan eller inte?

EU och enskilda länders sanktioner mot framförallt ryska företag och personer med anledning av invasionen av Ukraina får konsekvenser också för revisorerna.  

– Det viktigaste är att revisorn har full koll på sin kundkännedom. Om bolaget står under kontroll direkt eller indirekt spelar stor roll för revisorns fortsatta agerande. I medlemsrådgivningen börjar vi få frågor, och diskuterar då med medlemmen kring dennes specifika situation. I dagsläget finns tyvärr inte svar på alla frågor, men vi uppmanar ändå våra medlemmar att kontakta oss. Tack och lov har vi än så länge inte haft något ärende angående bolag som är kontrollerat av ett företag eller en person på sanktionslistan, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR.

FAR för samtal med RI 

FAR för också samtal med Revisorsinspektionen, RI, om uttalanden till stöd för hur revisorerna ska förhålla sig. Ju fler som hör av sig till FAR:s medlemsrådgivning med sina frågor, desto tydligare blir bilden av vilka aspekter som är viktiga i diskussionerna med RI. 

– Det finns många olika perspektiv att beakta. En fråga vi diskuterar med RI är vad som händer om företag hamnar i revisorsnöd på grund av att revisorn lämnar sitt uppdrag i förtid med hänvisning till sanktionerna. Problematiken är komplex och vi behöver hjälpas åt för att ge revisorerna relevant vägledning i varje unik situation, säger FAR:s chefjurist Maria Lantz. 

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se
  • Kunskap

    Information med anledning av invasionen av Ukraina

    Till sidan