2022-05-27
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 21

Ny tjänst för omedelbara betalningar, begränsat avdrag för räntor i bolagssektorn och EU:s stöd till små- och medelstora företag behöver synliggöras bättre. Det är några av de nyhetsnotiser du hittar i FAR:s utblick vecka 21.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

3:12-reglerna utreds igen

Nu tillsätter regeringen en kommitté som ska utreda hur 3:12-reglerna – de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag – kan förenklas. Kommittén ska bland annat lämna förslag till författningsändringar av reglerna. Uppdraget ska redovisas senast 30 november 2023. Läs mer på regeringens webbplats

Riksbanken lanserar tjänst för omedelbara betalningar

Den 23 maj lanserades tjänsten RIX-INST som innebär att betalningar mellan banker kan göras i realtid dygnet runt och året om i centralbankspengar. Tjänsten är ansluten till eurosystemets betalningsplattform TIPS. Läs mer hos Riksbanken

Deklarationen – viktiga datum från Skatteverket

6, 10, 15 och 30 juni är några datum att hålla koll på. Då skickar Skatteverket ut slutskattebesked, betalar ut skattepengar, samt skickar ut beslut om fastighetstaxering. Fler datum finns på Skatteverkets webb. Läs mer hos Skatteverket

Begränsat avdrag för räntor i bolagssektorn

Remiss av EU-kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektor finns nu på regeringens webbplats. Finansdepartementet har remitterat förslaget till en rad remissinstanser, varav FAR är en. Läs mer på regeringens webbplats

Skattebefrielser i LSE utgör statligt stöd

Vissa skattebefrielser i Lagen om skatt på energi utgör statligt stöd enligt EU-rätten. För de skattebefrielserna ställs krav på att stödmottagaren ska lämna vissa uppgifter och inte får vara ett företag i ekonomiska svårigheter eller föremål för vissa betalningskrav. Läs mer hos Skatteverket

Stöd till företag för ökade kostnader till följd av brexit

Företag (exklusive fiskeri- och vattenbrukssektorn) som har drabbats av kostnader kopplade till brexit kommer att kunna söka stöd för perioden 1 januari 2020 fram till 31 december 2023. Ytterligare en förordning för stöd till fiskeri- och vattenbrukssektorn kommer senare i vår. Läs mer på ESF-rådets webbplats

Tullverkets informationsträffar för handel utanför EU

Varje tisdag kl 13.00 håller Tullverket informationsträffar där du får veta vad du behöver tänka på om du ska börja handla med länder utanför EU. Informationsträffarna är kostnadsfria och hålls som webbseminarier. Läs mer hos Tullverket

Höjd pensionsgräns med ett år

Regeringen föreslår att åldersgränserna i pensionssystemet ska höjas med ett år 2023. Förslaget bygger på Pensionsgruppens överenskommelse från 2017. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget. Bland annat föreslås åldersgränsen för tidigaste uttag av inkomstgrundad ålderspension höjas från 62 till 63 år 2023. Läs mer på riksdagens webbplats

När hemarbete gör att utländskt företag får fast driftställe

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande för när en anställds arbete i hemmet medför att ett utländskt företag får ett fast driftställe i Sverige. Om det finns ett uttryckligt eller underförstått krav på att arbete ska utföras i hemmet kan ett fast driftställe uppkomma, skriver Skatteverket. Läs Skatteverkets ställningstagande

Enklare kombinera forskning med jobb i näringslivet

När forskare och lärare på högskola är verksamma vid företag, organisationer eller offentlig sektor ger de viktiga bidrag till dessa verksamheters kollektiva utveckling. Det menar regeringen och nu tillsätter Regeringskansliet en utredare som ska se över eventuella hinder för att kombinera arbete som forskare och lärare på ett lärosäte med arbete utanför högskolan. Läs mer på regeringen.se

Framtidens kontoplan

BAS har sedan ett par år tillbaka bedrivit en översyn av kontoplanen. Projektet har nu intensifierats. Det har utsetts en projektgrupp och projektet har delats in i ett antal underprojekt. Läs mer på bas.se

Bolagsverket slutar stötta Tillväxtverket

Under två år har Bolagsverket stöttat Tillväxtverkets handläggning och kundtjänst, på grund av det ökade trycket på ansökningar av stödet för korttidsarbete under pandemin. Totalt har över 80 000 företag fått beslut om stöd och över 40 miljarder kronor har betalats ut. Bolagsverkets uppdrag upphör den 31 maj. Läs mer hos Bolagsverket

Internationellt

EU-revisorer: Mindre företag behöver hjälp att internationaliseras

EU:s stöd för att hjälpa små- och medelstora företag att bli mer internationella behöver förvaltas och synliggöras bättre. Det skriver Europeiska revisionsrätten i ett pressmeddelande. Det handlar om 99 procent av EU:s alla företag, vilka beräknas vara 20 miljoner till antalet. Bland annat är EU-revisorerna kritiska till samstämmigheten i EU:s många åtgärder för att möta de små och medelstora företagens behov i samband med internationalisering. Läs mer hos Europeiska revisionsrätten

IAASB: Starkt stöd för LCE-standard

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har publicerat så kallade key takeaways, efter Paris-konferensen i maj. Punkterna handlar om behovet av en LCE-standard - stödet för en gemensam standard är starkt konstaterar IAASB. Nästa steg för IAASB är att diskutera standarden på ett möte i juni, vilket kommer att sändas på organisationens YouTube-kanal: Läs mer på IAASB:s webbplats

Workshop om kraven på hållbarhetsinformation

Accountancy Europe, ACE, bjuder in till workshops den 22 juni, där tillfälle ges att diskutera de praktiska konsekvenserna av EU-kommissionens omfattande krav på bestyrkande av hållbarhetsinformation i enlighet med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). ACE:s diskussionsunderlag Sustainability Assurance under CSRD ger insikter från praktiken om nyckelfrågor relaterade till bestyrkandekravet i CSRD. Läs mer hos Accountancy Europe 

Polens nej stoppar global minimiskatt

Polen säger som enda land fortsatt nej till förslaget om att införa global minimiskatt. Det leder till större oklarhet och ytterligare förseningar säger FAR:s skatteexpert Hans Peter Larsson. Läs mer på tidningenbalans.se

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan