2022-05-04
Nyheter

Standard för kommunal räkenskapsrevision snart på plats

Standard för kommunal räkenskapsrevision – vad innebär den för kommunerna? Det var en av frågorna som ställdes till en panel på Kvalitetsmässan i Göteborg, där FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman medverkade.

FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman har i dagarna medverkat i ett panelsamtal på Kvalitetsmässan i Göteborg, för att diskutera den kommande standarden för kommunal räkenskapsrevision.

Det är en viktig fråga för FAR, som tillsammans med Skyrev (branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer) och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) i flera år varit drivande för att få den nya standarden på plats.

I panelen deltog förutom Karin Apelman även Karin Selander, ledamot i Skyrevs styrelse, och Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Karin, du är nyss hemkommen från Kvalitetsmässan. Spontana intryck?

– Jag är väldigt glad över att vi har kommit så långt att vi snart har en standard på plats. Standarden kommer att öka förutsägbarheten, jämförbarheten och kvaliteten. FAR har i många år verkat för att det ska bli av och nu äntligen händer det! Publiken var intresserad av frågan och vi i panelen var väldigt samspelta.

Varför behövs en standard för kommunal räkenskapsrevision?

– Det finns arbetsmodeller och det har skapats praxis. Men eftersom det tidigare saknats ett tydligt regelverk i botten, spretar praxis idag och vilar på en otrygg grund. Det är i dag ett oreglerat område där både köpare och säljare av revisionstjänster är tvungna att förlita sig på praxis, något som skapar osäkerhet, ojämn kvalitet och brist på förutsägbarhet. Den praxis som etableras riskerar att se olika ut beroende på vem som genomför granskningen och vem som har blivit granskad. Därför är standarden oerhört välkommen.

Vad är det som gör den här standarden så bra?

– För våra medlemmar innebär standarden att de nu kan erbjuda kommunal räkenskapsrevision på lika villkor. FAR har identifierat fem viktiga punkter.

Standarden skapar ett tydligt mervärde genom att:

  • revisionen blir förutsägbar för den som upphandlar revisionen
  • den underlättar och klargör för den auktoriserade revisorn som ska göra jobbet
  • den ger en jämförbarhet när alla kommuner i hela landet omfattas
  • den minskar osäkerheten kring vilken kvalitet som levereras
  • den skapar möjligheter för en gemensam, jämn och hög kvalitet på revisionen


Planen är att den nya standarden ska fastställas i juni och börjar gälla från 1 januari 2023.

Karin Apelman

Generalsekreterare och VD

08 506 112 00 karin.apelman@far.se