2022-05-20
Nyheter

Medlemsundersökning 2022: Högsta värdet i nöjdhet hittills

FAR:s medlemsundersökning visar för fjärde mätningen i rad att andelen nöjda medlemmar ökar – och att de är mer nöjda än någonsin. Medlemmar 39 år eller yngre hör till dem som är allra mest nöjda.

I FAR:s medlemsundersökning 2022 når NMI (Nöjd-Medlems-Index) sitt högsta värde fram till nu och visar därmed en tydlig ökning jämfört med tidigare år.

Tre av fyra tycker att FAR driver relevanta frågor

Fler medlemmar i år anser dessutom att FAR i hög grad driver relevanta frågor för dem kopplat till respektive yrkesroll. Tre av fyra (73 procent) har svarat att så är fallet.

– Det är ett oerhört glädjande resultat och det tar vi som ett kvitto på att vi gör stor nytta för medlemmarna i deras yrkesutövning, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD.

Branschens attraktionskraft och regelförenklingar viktigaste frågorna för FAR att driva

Enligt en huvuddel av svaren i undersökningen är de viktigaste frågorna för FAR att driva branschens attraktionskraft (49 procent) och regelförenkling (48 procent).

Flera skäl anges till att vara medlem i FAR. Precis som förra året är rabatterat pris på FAR Online (43 procent), utbildningsverksamheten (38 procent) samt medlemsrådgivningen (34 procent) de topp tre anledningarna till medlemskap i organisationen.

Medlemsrådgivningen får höga betyg

Medlemsrådgivningen får höga betyg av en majoritet (61 procent), en siffra som ökat från föregående års mätning (60 procent).

– Vi vet sedan tidigare att medlemsrådsgivningen är en väldigt uppskattad medlemsförmån och jätteroligt att den siffran ökar. Vi kommer se till att fortsätta vara på tårna för att ge våra medlemmar den bästa och mest uppdaterade supporten, säger Karin Apelman.

Fler vill rekommendera FAR

Tydligt är att NMI:n ökar mest hos äldre, men är högst bland yngre. För ålderskategorin 39 år eller yngre ligger index på 73, vilket är en toppnotering jämfört med övriga åldersspann.

Vidare har 44 procent kryssat i att det är ”mycket troligt” att de skulle rekommendera andra att bli medlemmar i FAR, jämfört med 40 procent förra året.

FAR bör ta större plats i debatten

Bland frisvaren finns kommentarer kring sådant som FAR kan jobba vidare med. Bland annat handlar det om att alla medlemskategorier ska känna sig hemma i FAR och att FAR ska ta en större plats i debatten i viktiga bransch- och samhällsfrågor.

– Vi är tacksamma för alla frisvar, det ger oss en indikation på hur vi kan göra saker och ting bättre. Vi arbetar aktivt med att det ska finnas erbjudanden och aktiviteter för alla medlemskategorier, säger Karin Apelman.

FAR:s medlemsundersökning 2022

  • Målgrupp: Medlemmar i FAR
  • Metod: Onlineundersökning
  • Antal intervjuer: 1 163
  • Fältperiod: 28 mars – 19 april 2022.

Medlemsundersökning har FAR har genomfört i samarbete med Kantar Public.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se