2022-06-28
Nyheter

Fråga redovisningskonsulten om sänkt dieselskatt

Runt 25 000 företag inom jord-, skogs- och vattenbrukssektorn får sänkt dieselskatt. Återsökningsprocessen kan vara komplex, så FAR rekommenderar att företagaren rådgör med sin redovisningskonsult.

Riksdagen har beslutat att retroaktivt sänka skatten på diesel inom jord-, skogs och vattenbruk. Företag inom dessa näringar kan ansöka om återbetalning för skatt på diesel. Ansökningarna görs vanligtvis årsvis. Om ett företags förbrukning överstiger vissa volymer kan företaget ansöka om medgivande för att i stället kunna ansöka per kvartal.

För företag som redan ansökt om återbetalning för första kvartalet 2022 kommer Skatteverket automatiskt att betala ut mellanskillnaden.

− Man behöver alltså inte göra en ny ansökan eller kontakta Skatteverket, säger Titti Campalto, sektionschef på Skatteverket i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet ska företag som skickar in sin ansökan avseende kvartal 1 efter 1 juli 2022 få en korrekt utbetalning direkt.

Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, betonar att det är viktigt att hålla reda på när bränslet köpts in och när det har förbrukats, eftersom det är olika nivåer på nedsättningen inom ett och samma kvartal.

− Skatteverkets medskick vid vårt operativa möte var att återsökningsprocessen för andra perioder än kvartal 1 kan vara komplex. Det ska finnas underlag, enligt Skatteförfarandelagen, vilket betyder att någon slags lagerredovisning krävs. De som berörs uppmanas därför ta hjälp av sin redovisningskonsult. För att redovisningskonsulten ska kunna hjälpa till behöver hen ansöka om att vara ombud, säger Birgitta Åhlander.

 

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se