2022-01-26
Nyheter

Hållbarhetsstyrning och IFRS bland nyheterna i FAR:s utbildningar 2022

Hållbarhet i verksamhetsstyrningen och omarbetade IFRS-kurser är några av nyheterna i FAR:s kursutbud våren 2022. Dessutom pågår planeringen av den årliga Controllerdagen, med många angelägna ämnen på programmet.

FAR:s kursutbud för ekonomer vårterminen 2022 är en blandning av grundläggande baskurser och mer nischade utbildningar för den som vill komma vidare i sin karriär.

– Våren är ofta en utmärkt utbildningsperiod och kursutbudet passar den som funderar på att bredda eller fördjupa sin kompetens, menar Carin Jonsson, produktchef på FAR.

Hållbarhet i verksamhetsstyrning öppnar för nya möjligheter

Behöver företagets hållbarhetsarbete integreras i verksamhetsstyrningen? Hur ska det gå till? Vad krävs för att förflytta sig från hållbarhetsrapportering till hållbarhetsstyrning?

Insikten att hållbarhet måste genomsyra all verksamhet i en organisation är utgångspunkten för FAR:s utbildningar i ämnet. En grundläggande insikt som ges i FAR:s hållbarhetskurser är att en organisations hållbarhetsarbete både påverkar och möjliggör intäkter, kostnader och investeringar.

FAR:s nya seminarieserie om hållbarhet i verksamhetsstyrning fokuserar på intern styrning och ger nya insikter om till exempel planering, budgetering, kalkylering och nyckeltal.

– Serien innehåller tre halvdagar, tre veckor i rad. Det gör att deltagarna får tid att reflektera efter varje avsnitt och kan ta med sig frågor till nästa tillfälle, förklarar Carin Jonsson.

IFRS-kurser med olika fokus

FAR:s IFRS-kurser är från och med våren 2022 omarbetade för att bättre möta deltagarnas behov och intressen. I stället för grund- och fördjupningskurser finns det nu tre fristående kurser att välja mellan: intäkter/ nedskrivningar och skatter, koncernredovisning och leasing samt finansiella instrument, tillgångar och ersättningar till anställda.  Och den som vill får naturligtvis gå alla tre.

– Vi tror att det här upplägget passar väldigt bra för den som arbetar med ekonomistyrning, till exempel som controller eller som ekonomichef, eftersom man kan välja de områden som är mest aktuellt för verksamheten, kommenterar Carin Jonsson.

Controllerdagen om bättre beslutsfattande

Just nu pågår planeringen av vårens stora evenemang Controllerdagen, som äger rum 1 juni.

– Årets innehåll kommer röra sig runt hur man hanterar styrning under ökad osäkerhet, hur man kan utforma mer dynamiska styrprocesser som möter olika styrbehov och vikten av att utveckla robusta datamodeller för bättre beslutsfattande, berättar Carin Jonsson.

Programmet är under framtagande, men föreläsare och ämnesområden aviseras efter hand som de blir klara.

Carin Jonsson

Carin Jonsson

Produktchef

08-506 112 95 carin.jonsson@far.se

IFRS-utbildningar

  • IFRS - grunder, intäkter, nedskrivningar och skatter Kursen ger en översikt av vad IFRS innebär, vilka principer som ligger till grund för regelverket, vem som utformar normerna och i vilka avseenden redovisningsprinciperna i IFRS skiljer sig från de svenska redovisningsprinciperna.
  • IFRS - koncernredovisning och leasing IFRS - koncernredovisning och leasing ger dig en översikt av vad IFRS innebär samt berör bl.a. IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser och IFRS 16 Leasingavtal.
  • IFRS - finansiella instrument, tillgångar och ersättningar till anställda Kurs inom IFRS som bl.a. berör Finansiella instrument, IAS 19 Ersättningar till anställda, IAS 38 Immateriella tillgångar och IAS 23 Låneutgifter.
  • Nyheter i IFRS Under detta webbinarium kommer du att få en ökad förståelse för utmaningar och nyheter inom IFRS.
  • IFRS-dagen Nyhetsdagen för dig som jobbar med IFRS och behöver senaste nytt inför årsbokslutet 2023. Här får du kunskap om alla aktuella nyheter och förbereds på kommande förändringar i regelverket, så du kan känna dig trygg i din yrkesutövning. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall Kommande nyheter
Redovisning – fler utbildningar

Aktuella utbildningar inom hållbarhet

  • Grunden till Hållbarhetsredovisning Denna onlinekurs kommer att ge dig en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor i ett företagsperspektiv. Få grunder i hur hållbarhet blir en naturlig del av ditt arbete.
  • Hållbarhet i praktiken för redovisningskonsulter Vi guidar dig hur du som redovisningskonsult praktiskt kan arbeta med hållbarhetsfrågor/hållbarhetsredovisning i dina kunduppdrag. Du får en genomgång av hur processen kan se ut och vad som bör ske i de olika stegen. Praktisk vägledning till hållbarhetsarbete Anpassad för dig som är redovisningskonsult Tydlig process
  • Hållbarhetsredovisning Hållbarhet – hur redovisar vi en lagstadgad hållbarhetsrapport som även ger värde i organisationen?
Visa alla utbildningar