2022-02-21
Nyheter

Penningtvätt – experternas svar på redovisningskonsulternas frågor

Missade du FAR:s webbinarium om vad du som redovisningskonsult särskilt bör tänka på när det gäller penningtvätt?

Här svarar FAR:s föreningsjurist Pernilla Thelin och auktoriserade redovisningskonsult Camilla Carlsson på några av de frågor som ställdes under webbinariet Penningtvätt – vad bör du tänka på som redovisningskonsult?

Om jag är verksam på en liten ort, där alla känner alla sedan flera generationer tillbaka, måste jag verkligen ta in en kopia på ID-kort?

Ja, det finns inga undantag, oavsett om det är din granne eller en bekant.

Är sanktionsavgiften kopplad till storleken/omsättningen på byrån?

Vid fastställande av sanktionsavgift ska tillsynsmyndigheten ta ställning till försvårande och förmildrande omständigheter samt den juridiska personens finansiella ställning, till exempel bolagets årsomsättning. Enligt förarbetena till penningtvättslagen ska sanktionsavgifterna regleras i penningtvättslagen på följande sätt:

Sanktionsavgiften för en verksamhetsutövare som är en juridisk person ska som högst fastställas till det högsta av

 1. två gånger den vinst som verksamhetsutövaren gjort till följd av överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
 2. ett belopp i kronor motsvarande en miljon euro.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Sanktionsavgiften för en fysisk person ska som högst fastställas till det högsta av

 1. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
 2. ett belopp i kronor motsvarande en miljon euro.

Om jag är underkonsult till en byrå, och det är den byrån som har upprättat uppdragsbrevet med kunden, vad behöver jag tänka på då? Ska jag riskbedöma byrån som jag är underkonsult till, eller ska jag riskbedöma kunden?

Som underkonsult har du tecknat avtal med byrån, så det är alltså byrån som du ska göra din kundkännedom om. Byrån är verksamhetsutövare och följer i sin tur penningtvättslagen.

Räcker en signering av uppdragsbrevet med mobilt bankid som identifiering och kontroll av en kund?

Här rekommenderar vi att du hämtar stöd i EtikU 11 under punkt 5.30-5.31, där det framgår:

5.30 Lagens krav att kontroll av kundens och den verkliga huvudmannens identitet ska slutföras innan en affärsförbindelse etableras innebär att dessa kontroller ska ha skett innan uppdragsavtalet undertecknas. Om kontrollen sker via elektronisk legitimation (till exempel Bank-ID) ska detta alltså ske innan uppdragsavtalet undertecknas.

5.31 Andra stycket ger dock utrymme för att i vissa fall – om det är nödvändigt för att inte avbryta verksamhetens normala gång – utföra ID-kontrollen senast när affärsförbindelsen etableras. Undantaget gäller endast lågriskkunder. Om elektronisk legitimation används för att underteckna uppdragsavtal kan kontrollen, under förutsättning att det rör sig om en lågriskkund, utföras i samband med att avtalet undertecknas.

Jag har hört att det enligt länsstyrelsen är okej att ha kunder som är klassade som ”hög risk” bara man är medveten om det och har skärpta kontroller. Stämmer det?

Ja, om byrån kan vidta åtgärder för att hantera riskerna. Om inte, så kan inte uppdraget antas eller om det gäller omprövning av uppdraget så kan man inte fortsätta med uppdraget.

Måste man även göra en riskbedömning på underleverantörer i till exempel ett byggföretag?

Nej, enligt penningtvättslagen riktas åtgärderna endast mot kunden.

Ska byrån anmäla sig till goAML?

Ja, vi rekommenderar att man som verksamhetsutövare registrerar sin organisation och användare i goAML så snart som möjligt (innan rapportering är aktuell) för att vid behov kunna rapportera utan onödigt dröjsmål. Den som är registrerad som användare kan också ställa frågor till Finanspolisen via systemet.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Pernilla Thelin

Föreningsjurist

08-122 092 48 pernilla.thelin@far.se

Relaterat

 • Artikel

  FAR förklarar penningtvätt

  Läs artikeln
 • 2022-02-15
  FAR-bloggen

  Penningtvätt – då måste du som redovisningskonsult agera

  Läs artikeln
 • Artikel

  Penningtvätt – lär dig se varningsflaggorna

  Läs artikeln