2022-02-01
Nyheter

Nu kan du visa omvärlden att du är kvalitetskontrollerad

FAR har tagit fram ett nytt märke ”Kvalitetskontrollerad och auktoriserad av FAR”, som kan användas av de byråer som klarat kvalitetskontrollen. Märkningen ger byråernas kunder ett tydligt bevis på att byrån håller vad den lovar.

– Vi ställer krav på våra medlemmar, att de i sin kundrelation ska följa lagar, etiska regler och branschens standarder. Vi är så stolta över vår kvalitetssäkring, det är en viktig del av medlemskapet i FAR, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR.

Kontrollen stärker interna processer

FAR genomför kvalitetskontroller hos alla sina medlemsbyråer. Syftet är dels att kontrollera att verksamheten följer FAR:s stadgar och etiska regler, dels att stötta byrån i sitt kvalitetsarbete. Dialogen mellan FAR:s kontrollanter och byrån leder ofta till förbättringsåtgärder som gör verksamheten starkare.

Kvalitetskontrollen utförs första gången inom två år efter att man blivit medlem i FAR och därefter var sjätte år. Alla som har fått godkänt i sin kvalitetskontroll har rätt att använda märket.

– Kvalitetskontrollen är viktig för våra medlemmar, den visar omvärlden att de når upp till den höga kvalitet som FAR ställer på sina medlemmar. Men det ger också köparen av tjänsterna en trygghet, och den tryggheten tycker vi på FAR att våra medlemmar ska utnyttja i sin marknadsföring, säger Maria Lantz, chefsjurist och ansvarig för FAR:s kvalitetssekretariat.

Kvalitet är något att skryta med

Att bli godkänd i FAR:s kvalitetskontroll är ett bevis på att det arbete som utförs av byrån följer FAR:s yrkesstandarder och etiska riktlinjer, att det finns processer och dokumentation kring till exempel hur man hanterar lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, att man har en plan för kompetensutveckling, etc.

– Det finns ett behov hos många byråer att enkelt kunna visa att man har ett aktivt internt kvalitetsarbete – att man faktiskt gör det man säger att man ska göra. Märket sätter ett värde på auktorisationen som är enkelt att förstå, menar Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

ISQM kan bli en konkurrensfördel

I december 2022 träder en ny internationell standard för kvalitetsstyrning, ISQM, i kraft. För en del byråer kan det innebära ett genomgripande arbete för att anpassa verksamheten. Men, menar Yvonne Jansson, i längden kan ISQM bli en konkurrensfördel.

– Det går att dra paralleller till ISO-certifieringar, tycker jag. När byråerna kan kommunicera att de följer en internationell standard, blir ISQM samma signal till kunderna om ett seriöst kvalitetsarbete.

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se
 • Artikel

  FAR förklarar kvalitetskontroll

  Läs artikeln
 • Artikel

  Varför anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult FAR?

  Läs artikeln
 • Artikel

  Varför anlita en Auktoriserad Lönekonsult FAR?

  Läs artikeln