2022-08-08
Nyheter

Björn Markland har avlidit

FAR:s tidigare generalsekreterare Björn Markland har avlidit vid en ålder av 79 år.

Björn Markland var ordförande i FAR under åren 1982-1984. Därefter utsågs han till generalsekreterare, en roll han hade fram till 2004 då han gick i pension. Efter sin pensionering var han verksam som generalsekreterare i Nordiska revisorsförbundet (NRF) fram till 2010.

Björn hade ett stort internationellt engagemang och var under sin tid på FAR delaktig i arbetet inom de europeiska och internationella revisorsorganisationerna FEE och IFAC.

Björn examinerades från Handelshögskolan i Stockholm 1968. Han började sin yrkeskarriär på Bohlins revisionsbyrå (nuvarande KPMG) där han senare kom att ingå i företagsledningen.

Efter att Björn lämnat sina uppdrag i branschen höll Björn kontakten med medarbetarna på FAR genom sitt engagemang i FAR:s konstförening och som medlem i FARFAR.