2022-04-19
Nyheter

Vårproppen 2022 lämnad – det här föreslås

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2022 är lämnad. Ändringar i miljöbilspremien, skattesänkningar på diesel samt lättnader av drivmedelspriserna är några nyheter.

Den 19 april överlämnade regeringen vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2022.

– Det som är viktigt för rådgivare att hålla koll på är att miljöbilspremien fylls på, skattesänkningarna på diesel för jord- och skogs- och vattenbruk, samt införda lättnader av drivmedelspriser, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Viktiga punkter

  • Förstärkning av Sveriges totalförsvar.
  • Stöd till Ukraina och insatser för ett ordnat mottagande i hela landet
  • Lindra konsekvenserna för svenska hushåll och företag
  • Bryta segregationen
  • Skapa jobb genom att driva på klimatomställningen
  • Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och säkerställa trygga försäkringar och pensioner
  • Fortsatt hantering av pandemin

– Fokus är på försvar och ökade bidrag. I övrigt är det inte mycket nytt som berör företag och rådgivare. Förklaringen är att det har kommit extra ändringsbudgetar under året, dels är det val i höst och då vill man inte komma med så mycket färskt just nu. Dessutom skapar kriget i Ukraina osäkerhet i ekonomin, säger Hans Peter Larsson.

Att hålla koll på för FAR:s medlemmar

Miljöbilspremien

Försäljningen av antalet bilar som har rätt till klimatbonus har ökat mer än beräknat. För att behålla den höga omställningstakten i elektrifieringen av transportsektorn föreslår regeringen att klimatbonusen tillförs mer medel. Dessutom sker en miljökompensation för att öka järnvägens konkurrenskraft och bidra till att godstransporter flyttas från väg till järnväg.

Sänkt skatt på diesel

Skatten på diesel för jord- och skogs- och vattenbruk sänks. Det görs också riktade ekonomiska stödinsatser mot en rad verksamheter; växthusodlingsföretag samt gris- och fjäderfäsektorerna.

Drivmedelspriserna

Prisökningar som skett senaste tiden kan inte kompenseras fullt ut, skriver regeringen, men för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för svenska folket presenteras ett åtgärdspaket med kompensation för höga priser på el och drivmedel samt sänkt skatt på drivmedel.

– Det har betydelse för de företag som har anställda som pendlar långt med bil till jobbet, säger Hans Peter Larsson.

Fler förändringar väntas i höstens valbudget

Rysslands invasion av Ukraina skapar osäkerhet och bedöms få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Tillväxten väntas bli lägre än förväntat, samtidigt som inflationen kan bli högre.

– Större skatteförändringar som berör företag och rådgivare kommer sannolikt i höstens ekonomiska proposition som läggs för 2023, vilket också blir en valbudget. Det ska bli intressant att se om regeringen beaktar den nya synen på globaliseringen av ekonomin som nu växer fram och där man vill ha underleverantörer nära produktionen, säger Hans Peter Larsson.

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se