2021-09-10
Nyheter

Högt betyg för FAR:s utbildningar

Tolv av FAR:s alla lärare fick högsta betyg av sina kursdeltagare under läsåret 2020/21. Det är rekord och utvärderingar visar, att trots ett exceptionellt år ligger utbildningarna på samma höga nivå som tidigare. Nu fortsätter arbetet med att utveckla kurser online, samtidigt som utbildningar med deltagarna på plats i klassrummet är tillbaka.

I samband med FAR:s lärardag den 9 september summerades det gångna året, samtidigt som det är dags att titta framåt – vad tar vi med oss för lärdomar av ett exceptionellt läsår 2020/21?

Karin Apelman, generalsekreterare och VD, FAR

Ni lärare hjälper till att bygga FAR:s varumärke

Bra utbildningar stärker FAR:s varumärke

FAR kan konstatera, att trots att undervisningen i många fall snabbt fått ställa om på grund av restriktionerna, ny teknik och pedagogik implementeras och lärarna fått arbeta om kursmaterial anser 82 procent av deltagarna att kurserna varit mycket bra eller utmärkta. Nästan sex av tio personer anser dessutom att kvaliteten i FAR:s utbildningar är högre än konkurrenternas.

– Ni lärare hjälper till att bygga FAR:s varumärke, menade Karin Apelman, generalsekreterare och VD på FAR. Hon prisade också de projektledare som med kort varsel fick ställa om utbildningarna och skapa nya rutiner för att inte behöva ställa in.

Ny teknik och pedagogik gör onlinekurser ännu bättre

Under förra läsåret arrangerade FAR 275 kurstillfällen med 164 lärare och 17 100 deltagare. Inför läsåret 2021/22 fortsätter online-utbildningarna hos FAR att utvecklas. Nya tekniska lösningar förbättrar lärarens möjlighet att engagera och inkludera, administrationen blir smidigare och lärandeupplevelsen bättre.

– Onlineutbildningar är här för att stanna, det visar alla undersökningar. Det innebär att vi måste fortsätta jobba hårt både med pedagogik och teknik, konstaterade Robert Wennberg, produktchef på FAR.

Kurser online, i klassrum – eller både och

Samtidigt som många vill fortsätta delta i utbildningar online finns också ett stort intresse för att komma tillbaka till klassrummet, träffas och diskutera i personliga möten. Utbildningsåret 2021/22 kommer FAR att arrangera utbildningar på många olika sätt och med många olika lösningar.

– Vi kan ha lärare i klassrum och deltagarna på distans, eller tvärt om utan problem. Men vi satsar främst på hybridkurser, där deltagarna finns både i klassrummet och online, och att dessa ska bli lika bra för alla oavsett var man befinner sig, förklarade Carin Jonsson, produktchef på FAR.

Robert Wennberg

Affärsområdeschef Kompetens

08-506 112 06 robert.wennberg@far.se
Carin Jonsson

Carin Jonsson

Produktchef

08-506 112 95 carin.jonsson@far.se

Utmärkelser läsåret 2020/21

Årets 5,0-kurs

 • Förberedelsekurs inför lönekonsultexamen

Årets 5,0-lärare

 • Roland Almqvist
 • Maria Bragén
 • Nicklas Lindgren
 • Ingemar Claesson
 • Mathias Cöster
 • David Loid
 • Pernilla Lundqvist
 • Agneta Törnqvist
 • Malin Rengstedt
 • Björn Bentenik
 • Tommy Roos
 • Bino Catasús

Aktuella utbildningar

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen och ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns.
 • ISQM 1 – Byråns kvalitetsstyrningssystem I denna kurs lär du dig grunderna i ISQM 1 och får vägledning i hur implementeringen av regelverket bör ske på byrån. Kunskap om standardens innehåll och krav Förstå hur implementationen av standarden kan ske Anpassat för mindre/medelstora byråer
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner
Alla utbildningar