2021-09-10
Nyheter

Högt betyg för FAR:s utbildningar

Tolv av FAR:s alla lärare fick högsta betyg av sina kursdeltagare under läsåret 2020/21. Det är rekord och utvärderingar visar, att trots ett exceptionellt år ligger utbildningarna på samma höga nivå som tidigare. Nu fortsätter arbetet med att utveckla kurser online, samtidigt som utbildningar med deltagarna på plats i klassrummet är tillbaka.

I samband med FAR:s lärardag den 9 september summerades det gångna året, samtidigt som det är dags att titta framåt – vad tar vi med oss för lärdomar av ett exceptionellt läsår 2020/21?

Karin Apelman, generalsekreterare och VD, FAR

Ni lärare hjälper till att bygga FAR:s varumärke

Bra utbildningar stärker FAR:s varumärke

FAR kan konstatera, att trots att undervisningen i många fall snabbt fått ställa om på grund av restriktionerna, ny teknik och pedagogik implementeras och lärarna fått arbeta om kursmaterial anser 82 procent av deltagarna att kurserna varit mycket bra eller utmärkta. Nästan sex av tio personer anser dessutom att kvaliteten i FAR:s utbildningar är högre än konkurrenternas.

– Ni lärare hjälper till att bygga FAR:s varumärke, menade Karin Apelman, generalsekreterare och VD på FAR. Hon prisade också de projektledare som med kort varsel fick ställa om utbildningarna och skapa nya rutiner för att inte behöva ställa in.

Ny teknik och pedagogik gör onlinekurser ännu bättre

Under förra läsåret arrangerade FAR 275 kurstillfällen med 164 lärare och 17 100 deltagare. Inför läsåret 2021/22 fortsätter online-utbildningarna hos FAR att utvecklas. Nya tekniska lösningar förbättrar lärarens möjlighet att engagera och inkludera, administrationen blir smidigare och lärandeupplevelsen bättre.

– Onlineutbildningar är här för att stanna, det visar alla undersökningar. Det innebär att vi måste fortsätta jobba hårt både med pedagogik och teknik, konstaterade Robert Wennberg, produktchef på FAR.

Kurser online, i klassrum – eller både och

Samtidigt som många vill fortsätta delta i utbildningar online finns också ett stort intresse för att komma tillbaka till klassrummet, träffas och diskutera i personliga möten. Utbildningsåret 2021/22 kommer FAR att arrangera utbildningar på många olika sätt och med många olika lösningar.

– Vi kan ha lärare i klassrum och deltagarna på distans, eller tvärt om utan problem. Men vi satsar främst på hybridkurser, där deltagarna finns både i klassrummet och online, och att dessa ska bli lika bra för alla oavsett var man befinner sig, förklarade Carin Jonsson, produktchef på FAR.

Robert Wennberg

Affärsområdeschef Kompetens

08-506 112 06 robert.wennberg@far.se
Carin Jonsson

Carin Jonsson

Produktchef

08-506 112 95 carin.jonsson@far.se

Utmärkelser läsåret 2020/21

Årets 5,0-kurs

 • Förberedelsekurs inför lönekonsultexamen

Årets 5,0-lärare

 • Roland Almqvist
 • Maria Bragén
 • Nicklas Lindgren
 • Ingemar Claesson
 • Mathias Cöster
 • David Loid
 • Pernilla Lundqvist
 • Agneta Törnqvist
 • Malin Rengstedt
 • Björn Bentenik
 • Tommy Roos
 • Bino Catasús

Aktuella utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
 • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.
 • Koncernredovisning I En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Förvärvsanalys Uppskjutna skatter Goodwill Internvinster Försäljning av dotterföretag Utländska dotterföretag
 • Nyhet
  Kommunal räkenskapsrevision En kurs i Standard för kommunal räkenskapsrevision som ger dig som uppdragsansvarig förståelse för hur uppdrag ska genomföras. Förkunskaper om ISA krävs.
 • Revision I Detta är en grundläggande kurs i revision som ger dig förståelse för helheten och detaljerad kunskap om hur du granskar med kvalitet och effektivitet. Revision I riktar sig till dig som arbetat mindre än ett år med revision på en revisionsbyrå. Grundläggande kunskaper om revision och revisorsyrket Förståelse för den röda tråden; planering, granskning och rapportering Revisionslagstiftning och regler Granskning av särskilda resultat- och balansposter Dokumentation av revisionsarbetet Granskning av årsredovisningen
Alla utbildningar