2021-09-24
Nyheter

Det är en affärsrisk att inte jobba med hållbarhet

Kopplingen mellan kronor, ören och hållbarhet är betydande. Revisions- och rådgivningsbranschen behöver ta detta på allvar – och hjälpa kunderna längs vägen. Det menar fyra ledande branschexperter i FAR:s paneldiskussion om hållbarhet.

Petra Örjegren, VD Stabilisator

Om inte vi belyser hållbarhetsfrågan med kunderna, vem ska då göra det?

Att se hållbarhetsfrågor som en naturlig del av arbetet är ett måste. Allt fler företag är intresserade av hållbarhetsfrågor, precis som framtidens medarbetare inom revisions- och rådgivningsbranschen.

Det framkom på den paneldiskussion med titeln ”Hur kan revisions- och rådgivningsbranschen bidra till att vi når klimatmålen?” som FAR anordnade i samband med sin årsstämma den 23 september.

Branschen har företagarnas förtroende

− Vi har företagens förtroende. Om inte vi belyser hållbarhetsfrågan med kunderna, vem ska då göra det? Det här är en affärsmöjlighet för oss som vi måste ta vara på och en affärsrisk om vi låter bli, sade Petra Örjegren, auktoriserad redovisningskonsult, ägare och vd Stabilisator, under debatten.

Skatt är en hållbarhetsfråga

I panelen deltog även Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR. Han underströk att skatt är en hållbarhetsfråga, något som både FAR och branschen märkt av.

− Vi går mer mot det långsiktiga och vi ser en ökad compliance, att man ska betala rätt skatt. Det efterfrågas en tydlig skattepolicy. Vi har försökt peka på olika modeller, som skattestandarden GRI 207 som började gälla i januari i år. Det ska inte ses som tvång eller lagstiftning, utan som ett hjälpmedel för att möta en affärsmässig efterfrågan som ökar hela tiden, kommenterade han.

Paketera rådgivning för små- och medelstora företag

Markus Håkansson, auktoriserad revisor på BDO och ansvarig för byråns hållbarhetssatsning, påminde att 90 procent av bolagen är små- och medelstora företag.

− Branschen behöver anta och lösa utmaningarna, leverera paketerade hållbarhetstjänster som företagen kan köpa och visa att det gör nytta för kunderna. Granskninsgbiten är lätt att lösa. Rådgivningsbiten är en större utmaning för branschen, eftersom det svårare att paketera en tjänst till en lagom prisnivå för en kund av mindre storlek. Men det är möjligt, sade han.

Hållbarhet kräver ett samspel mellan experter och revisorer

Samtidigt pekade Torbjörn Westman, hållbarhetsspecialist på KPMG och ordförande i FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet, på att även stora företag ser utmaningar i hållbarhetsarbetet.

− De finansiella termerna måste kopplas ihop med hållbarhetdelen. Man behöver involvera CFO:er och olika kommittéer, ha ett samspel mellan experter och revisorerna. Nu är vi inne i en gigantisk förändring. Där har vi en jätteroll att hjälpa företagen. Vi är deras karta, deras GPS, i hur man ska navigera, menade han.

Kan branschens höga förtroende utnyttjas?

Branschen har ett väldigt högt förtroende. Finns det risk att förtroendet utnyttjas och att branschen bidrar till så kallad green washing? Det frågade moderator Pernilla Halling, kommunikationsstrateg på FAR.

− Vi är en viktig motpol, en kritisk vän, svarade Torbjörn Westman. Men han poängterade samtidigt att risken finns, att revisorer verifierar något som sedan visar sig inte stämma, precis som inom andra områden.

− Det finns generellt sett en väldigt hög integritet hos svenska revisorer. Men det är klart att man kan göra fel på grund av okunskap eller av misstag. Här måste vi komma upp till en viss hygiennivå. Snart kommer vi till en punkt där alla bolag hållbarhetsrapporterar, sade Markus Håkansson.

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se

Medverkande i paneldiskussionen: Hur kan revisions- och rådgivningsbranschen bidra till att vi når klimatmålen?

 

  • Torbjörn Westman, hållbarhetsspecialist på KPMG och ordförande i FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet
  • Petra Örjegren, auktoriserad redovisningskonsult, ägare och vd Stabilisator
  • Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR
  • Markus Håkansson, auktoriserad revisor på BDO och ansvarig för byråns hållbarhetssatsning

Moderator: Pernilla Halling, kommunikationsstrateg på FAR