2021-09-20
Nyheter

Certifierade ekonomichefer ser utbildningen som en kvalitetsstämpel

I dagarna avslutades FAR:s utbildningsprogram till certifierad ekonomichef. En certifiering är en kvalitetsstämpel och ett avstamp för den som vill utveckla sin yrkesroll.

Jesper Yrwing

Det har varit kompetenta föreläsare och en bra blandning av deltagare från olika branscher, i olika åldrar och från olika orter

FAR:s certifierade ekonomichefer 2021

De speciella förutsättningarna under pandemin har inte stört i utbildningen i någon närmare utsträckning, alla delar har kunnat genomföras. Certifieringsprogrammet genomförs över ett år. Deltagarna träffas totalt tio dagar, uppdelat på fem tillfällen och genomför där emellan projektarbeten, som är en grund för själva certifieringen.

Carin Jonsson

Carin Jonsson

Produktchef

08-506 112 95 carin.jonsson@far.se

FAR rekommenderar

  • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
  • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
  • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
  • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef eller har en liknande roll och vill få fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning.