2021-10-29
Nyheter

FAR välkomnar hållbarhetsinitiativ – men förordar ingen enskild standard för rapportering 

Srf konsulternas förbund har genom ett nordiskt samarbete publicerat NSRS, som är en standard för hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag. NSRS är ett tillägg till en redan bred flora av rapporteringsstandarder för hållbarhetsrapportering, såsom GRI, TCFD och SASB, för att nämna några.  

FAR förordar ingen enskild standard för hållbarhetsrapportering men välkomnar Srf:s initiativ för att väcka redovisningskonsulternas intresse för att arbeta med hållbarhet som rådgivning.  

– Hållbarhet är en mycket aktuell fråga och företagen vill och behöver hjälp med hur de ska arbeta med sina hållbarhetsfrågor och hur de ska rapportera om sitt hållbarhetsarbete, säger Yvonne Jansson auktoriserad redovisningskonsult på FAR.  

– För att ytterligare styrka trovärdigheten för rapporteringen kan företaget välja att låta en revisor göra en översiktlig granskning av hållbarhetsrapporten. FAR har en rekommendation för hur detta ska göras (RevR6), som skapar enhetlighet i revisorernas granskning. Rekommendationen har tillämpats i flera år nu på företags frivilliga hållbarhetsredovisningar och där kan NSRS fungera som kriterier för revisorns granskning på samma sätt som till exempel GRI har gjort sedan tidigare, säger Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR. 

Både Yvonne Jansson och Sara Lissdaniels upplever att redovisningskonsulterna och revisorerna har börjat att intressera sig mer för hållbarhetsfrågor, både i sina yrkesroller och för att stötta företagen men även i sina egna verksamheter.  

– Detta har vi till exempelvis märkt genom ett ökat intresse för vår bok Hållbarhet i praktiken och för våra hållbarhetsutbildningar, säger Yvonne Jansson. 

Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se

Sara Lissdaniels

Auktoriserad revisor

sara.lissdaniels@far.se
 • Artikel

  Den hållbara redovisningskonsulten blir ett bollplank för kunden

  Läs artikeln
 • Artikel

  Frågor och svar om EU:s gröna taxonomi

  Läs artikeln
 • Artikel

  Globala initiativ för hållbar utveckling

  Läs artikeln