2021-10-28
Nyheter

Skattefrågor i ropet – det här ligger på remissgruppens bord  

Vilka är höstens heta skattefrågor? Avdragsrätten för underskott, anstånd med betalning av skatter, mikroföretag och förmånsvärde på miljöbilar är några av de frågor som FAR:s remissgrupp Skatt har på agendan.

Avdrag för underskott  

Michael Johansson. Foto: KPMG

Michael Johansson, foto: KPMG

Det kom en dom i somras från Högsta förvaltningsdomstolen. Domen gick till den skattskyldiges fördel, som därmed fick utnyttja gamla underskott. Regeringen tyckte att det var fel och gick i sin tur ut med en stoppskrivelse.

– FAR avstyrkte förslaget. Vi anser att det blev en väldigt komplex och en inte rättssäker lagstiftning, kommenterar Michael Johansson, ordförande i FAR:s remissgrupp Skatt.

FAR:s remissvar till förslaget "Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år"

Möjlighet att få ytterligare anstånd med betalning av skatter  

Under pandemin har företag haft möjlighet att få anstånd med betalning av skatter. Det är många som har nyttjat det. Pengarna skulle egentligen ha varit återbetalda till våren, vilket skulle påverka många företag som blivit hårt drabbade av covid-19. Regeringen har föreslagit att man ska få ytterligare maximalt 15 månaders anstånd.  
 
– Vi tror att det skulle hjälpa, men att man också har en förberedelse för om det skulle behövas ytterligare förlängning. FAR har tillstyrkt förslaget, berättar Michael Johansson.

FAR:s remissvar till förslaget "En tytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd"

Mikroföretag ska ha särskilt bankkonto

Det har föreslagits ett system där små företag, så kallade mikroföretag, ska ha särskilt bankkonto. Systemet med mikroföretagarkonto är frivilligt. Alternativet är att antingen ha en vanlig beskattning som nu, eller att mikroföretagen kan använda schablonbeskattningen med 30 procent upp till 120 000 kronor i omsättning. Man tittar alltså bara på omsättningen. 
 
– Det är principiellt viktigt att ha ett förenklat format. Sedan finns ett antal problem, som att momsgränsen är lägre och att reglerna om bokföringsskyldighet inte hänger ihop, menar Michael Johansson. Utredaren själv har avstyrkt sitt förslag av det skälet. 

FAR avstyrker förslaget med nuvarande förutsättningar (remissvaret ska skickas in i början av november).  

Förmånsvärde på miljöbilar  

När man tittar på förmånsvärde enligt dagens regler är det beroende av bland annat nybilspriset. För att det inte ska bli dyrare att ha en miljöbil ska nybilspriset sättas ned i nivå med en jämförbar bil som inte är miljöbil. Skatteverket fastställer det nedsatta nybilspriset. Förslaget är att i stället skapa ett förenklat system, där det används ett fast schablonbelopp per kategori av miljöbil.

– Förslaget kommer att slå olika mellan olika miljöbilar där elhybrider och dyrare elbilar blir förlorare. I genomsnitt kommer det dock att bli oförändrade förmånsvärde, säger Michael Johansson.

FAR har ännu inte tagit beslut i frågan. Remissvaret ska skickas in senast 3 januari 2022. 

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se