2021-10-26
Nyheter

"Kampen mot ekonomisk brottslighet angelägen” – därför behövs revision

För FAR finns en självklar koppling mellan ekobrott och avsaknad av revision. I en replik publicerad i realtid.se bemöter FAR ett debattinlägg från Svenskt Näringsliv, Företagarna och Småföretagarnas Riksförbund om revisionsplikten.

Frågan om revisionsplikten har på nytt blommat upp, något FAR:s medlemstidning Balans berättat om.

Therese Andersson, FAR

Revisionen är en kvalitetsgranskning och innebär en trygghet, dels för företagen själva, dels för andra aktörer

Slopad revisionsplikt debatteras

Svenskt Näringsliv, Företagarna och Småföretagarnas Riksförbund skriver i en debattartikel publicerad i realtid.se, att de vill att höjda gränser för när ett aktiebolag måste anlita revisor utreds vidare. I debattartikeln hänvisas till en rapport framtagen av Handelns Forskningsinstitut, HFI. Institutet har på uppdrag av Svenskt Näringsliv granskat Ekobrottsmyndighetens och Riksrevisionens rapporter om den slopade revisionsplikten.

I debattartikeln hänvisar författarna till rapporten från HFI, som hävdar att det saknas vetenskapligt stöd för att avsaknad av revisionsplikt lett till ökad brottslighet eller till lägre företagstillväxt. Debattörerna riktar kritik mot myndigheternas slutsats om vikten av granskning även i mindre företag. 

Revision är samhällsnytta

Men FAR delar myndigheternas bedömning. ”Kampen mot ekonomisk brottslighet är lika angelägen i dag och därför vore det olyckligt med höjda gränsvärden för revisionsplikt”, skriver FAR i en replik på debattartikeln

”Det handlar om förtroende i näringsliv och samhälle. Revisionen är en kvalitetsgranskning och innebär en trygghet, dels för företagen själva, dels för andra aktörer. Vetskapen att ett företag har reviderats innebär till exempel en trygghet för andra företag i samband med affärer i och med att de kan lita på företagets rapportering. Det menar vi innebär samhällsnytta och ökar konkurrenskraften för svenska företag.” skriver FAR i sin replik publicerad i realtid.se. 

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se