2021-10-07
Nyheter

FAR vägleder till ISQM

ISQM, som träder i kraft 15 december 2022, innebär ett nytt sätt för revisionsbyråer att hantera den egna byråns kvalitetsfrågor. FAR har tagit fram en vägledning som stöd för implementering och under hösten och vintern ges kurser i vad ISQM innebär och hur vägledningen kan användas.

– Vi går från ett kvalitetskontrollsystem till ett riskbaserat kvalitetsstyrningssystem. Det blir ett nytt arbetssätt, där definierade risker ska följas av motåtgärder och övervakning, säger Bengt Skough, senior advisor, som tillsammans med auktoriserade revisorn Kristofer Block är kursledare på FAR:s utbildningar i ISQM.

Stöd i implementering av nytt regelverk

Syftet med utbildningarna är att stödja byråerna i implementeringen av det nya regelverket. Kurserna utgår från den vägledning som FAR tagit fram och som publiceras i slutet av oktober.

– Alla som är del av revisionsbolagets kvalitetsstyrningssystem bör sätta sig in i det nya regelverket och att gå kursen är en bra möjlighet att få del av det material som FAR tagit fram. Vi rekommenderar att den som är ytterst ansvarig för kvalitetsstyrningssystemet och den som är operativt ansvarig går kursen tillsammans, säger Kristofer Block.

Riskbedömning och kvalitetsstyrning

ISQM bygger på ett riskbaserat tillvägagångssätt, där kvalitetsmål ska sättas, kvalitetsrisker identifieras och motåtgärder aktiveras utifrån den enskilda byråns specifika förutsättningar. De kurser FAR ger omfattar en grundlig genomgång av vägledningen till regelverket och dessutom får deltagarna med sig en metodik för att arbeta med riskbedömningar enligt det nya regelverket och hur byrån ska hantera de åtta komponenter som ingår i kvalitetsstyrningssystemet.

Aktiva företagsledare en förutsättning

En anledning till att kursledarna uppmanar företagsledningen att delta i utbildningen är, att ISQM förutsätter ett aktivt engagemang från företagsledare. En av avsikterna med de nya standarderna är att öka företagsledningens ansvar för byråns kvalitetsstyrningssystem.

– Det är viktigt att tänka på att även om man ingår i ett nätverk är det den egna byrån som ska kartläggas, det går inte att luta sig mot de rutiner som sker övergripande i nätverket. Kraven på nätverkets rutiner är sekundära, påpekar Bengt Skough.

På en liten byrå bedömer Bengt Skough att det kan ta upp till ett år att få det nya systemet att fungera. ISQM kommer att innebära stora skillnader i kraven på byråernas kvalitetsarbete och kräver löpande analys och anpassning.

Helena Eibertzon Löfgren

Helena Eibertzon Löfgren

Föreningsjurist

08-506 112 54 helena.eibertzon@far.se

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se

Utbildningar

  • ISQM 1 – Byråns kvalitetsstyrningssystem I denna kurs lär du dig grunderna i ISQM 1 och får vägledning i hur implementeringen av regelverket bör ske på byrån. Kunskap om standardens innehåll och krav Förstå hur implementationen av standarden kan ske Anpassat för mindre/medelstora byråer
  • ISQM för enmansbyråer I denna kurs lär du dig grunderna i ISQM 1 och får vägledning i hur implementeringen av regelverket bör ske på enmansbyrån. Kunskap om standardens innehåll och krav Förstå hur implementationen av standarden kan ske Anpassat för enmansbyrån