2021-10-01
Nyheter

Andrea Pålsson ny revisor på FAR

FAR startar oktober med att välkomna Andrea Pålsson som ny auktoriserad revisor på FAR! Andrea kommer att ingå i vår medlemsrådgivning och samtidigt ha ett särskilt fokus på revisionsmetodik och utbildning.

Andreas roll på FAR syftar bland annat till att stärka dialogen med medlemmarna kring hur FAR:s utbildningsutbud kan kompletteras och utvecklas ännu mer.

 –  Jag har tidigare jobbat mycket med att stötta yngre kollegor i deras utveckling och det är roligt att få fortsätta vara ett stöd för kollegor i branschen. Det ska bli spännande att jobba med revision ur ett annat perspektiv, säger Andrea.

Andrea kommer närmast från PwC i Östersund och har tidigare arbetat på KPMG i Stockholm, där hon bland annat ägnade sig åt utbildning och metodik. Som auktoriserad revisor har hon genom åren arbetat med kunder i alla segment, från börsnoterade företag till kommuner, stiftelser och lokala entreprenörer.

 –  Jag känner stor respekt för de frågor som FAR:s medlemmar hör av sig med till medlemsrådgivningen med. Förhoppningsvis kan erfarenheten av att arbeta med små och medelstora företag bidra till min förståelse för de svårigheter medlemmarna ställs inför i sitt arbete, menar Andrea.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se