2021-11-17
Nyheter

Ansökan för omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag – justerade mallar för granskning och revision

Den 28 oktober fattade regeringen beslut om förlängt omställningsstöd till särskild drabbade företag och 1 november 2021 öppnade Skatteverket ansökan för stödperioderna maj tom september 2021. FAR har tagit fram justerade mallar för både granskning enligt SNT 4400 och för revision.

I likhet med tidigare ska företaget som söker stöd kunna visa att en del av nedgången i nettoomsättningen, motsvarande minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning, är orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av restriktionerna. Liksom tidigare stödperioder får bolagen inte heller ha verkställt eller beslutat om vinstutdelning, perioden för denna begränsning är förlängd till juni 2022.

Information och ansökan finns på Skatteverkets hemsida.

Revisorsyttrande

Företag som söker omställningsstöd på mer än 100 000 kronor behöver yttrande från en revisor. Är stödet lägre än 3 000 000 kronor ska revisorns granskning följa standarden SNT 4400. Är det högre ska granskningen genomföras enligt ISA.

Revisorsyttrande där granskning för motsvarande period redan tidigare genomförts enligt SNT 4400 av samma revisor

Om revisorn ska lämna ett yttrande enligt SNT 4400 för samma period avseende det förstärkta stödet behöver vissa kompletterande granskningsåtgärder genomföras. Revisorn ska granska att företaget har drabbats av de restriktioner och förbud i den omfattning som anges i 5 § andra stycket (SFS 2021:194) och antalet stickprov i vissa granskningsåtgärder har utökats i likhet med de senaste stödomgångarna för omställningsstöd. Notera att det är ett nytt yttrande som ska lämnas och granskningen av ansökan om det förstärkta stödet ska kunna stå för sig själv. Den granskning som redan utförts för det denna stödperiod kan med fördel användas som dokumentation även till denna ansökan om förstärkt stöd.

Mallar och stöd

FAR har tagit fram justerade mallar för både granskning enligt SNT 4400 och för revision.

Andrea Pålsson

Auktoriserad revisor

08-402 75 06 andrea.palsson@far.se