2021-03-31
Nyheter

FAR:s mallar för revisorsyttrande vid ansökan för omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag

Den 15 mars 2021 öppnade ansökan om förstärkt omställningsstöd för stödperioden juni och juli 2020. Det går bra att söka stödet fram till 17 maj 2021. FAR har tagit fram mallar för både granskning enligt SNT 4400 och för revision.

De företag som under perioden berördes av restriktioner och förbud kring resor, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och som fick sin omsättning mer än halverad kan ansöka om det förstärkta omställningsstödet.

Det maximala beloppet ligger nu på 150 miljoner kronor per företag vilket kan jämföras med de 8 miljoner kronor som var det maximala beloppet enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020.

Företaget ska kunna visa att en del av nedgången i nettoomsättningen, motsvarande minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning, är orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av restriktionerna. Liksom tidigare stödperioder får de inte heller ha verkställt eller beslutat om vinstutdelning under perioden april 2020 till juni 2021.

Revisorsyttrande

Företag som söker omställningsstöd på mer än 100 000 kronor behöver yttrande från en revisor. Är stödet lägre än 3 000 000 kronor ska revisorns granskning följa standarden SNT 4400. Är det högre ska granskningen genomföras enligt ISA.

Revisorsyttrande där granskning för motsvarande period redan tidigare genomförts enligt SNT 4400 av samma revisor

Vid den första stödomgången för perioden juni-juli krävdes Revisorsyttrande enligt SNT 4400 för alla ansökningar om stöd på minst 100 000 kronor, medan granskning genom revision inte krävdes i något fall.

Om revisorn ska lämna ett yttrande enligt SNT 4400 för samma period avseende det förstärkta stödet behöver vissa kompletterande granskningsåtgärder genomföras. Revisorn ska granska att företaget har drabbats av de restriktioner och förbud i den omfattning som anges i 5 § andra stycket (SFS 2021:194) och antalet stickprov i vissa granskningsåtgärder har utökats i likhet med de senaste stödomgångarna för omställningsstöd. Notera att det är ett nytt yttrande som ska lämnas och granskningen av ansökan om det förstärkta stödet ska kunna stå för sig själv. Den granskning som redan utförts för det denna stödperiod kan med fördel användas som dokumentation även till denna ansökan om förstärkt stöd.

Mallar och stöd