2021-03-25
Nyheter

Hållbarhet på globala agendan

Revisions- och rådgivningsbranschen har en nyckelroll att spela för att hjälpa företag och organisationer att nå FN:s globala mål kring en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling i världen.

Det framkom på det årliga CEO-mötet med den globala branschorganisationen IFAC nyligen, där bland andra FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman deltog.  

- Det råder stor enighet om hur viktigt det är att vi, med all vår kunskap, är en betydande del i att skapa hållbara affärer och finanser. FAR:s medlemmar gör stor skillnad både för företag och för allmänheten genom att med sin erfarenhet, insikt och kunskap se till att värderaverifiera och kvalitetssäkra informationsäger Karin Apelman. 

Hållbarhet är ett brett område som omfattar miljö, sociala frågor (som exempelvis mänskliga rättigheter och arbetsmiljö), företagens roll och påverkan i samhället, antikorruption och naturligtvis ekonomi. Inom området finns det många begrepp, ramverk, regelverk och standarder samt ett flertal pågående initiativ för att ytterligare förbättra och fördjupa kunskap och information.  

Under IFAC-mötet deltog 150 toppchefer från revisions- och rådgivningsbranschen och det var gästtalare bland annat från IFRS Foundation (som utfärdar regelverket IFRS) och ISOCO (organisation för värdepapperstillsyn, där svenska Finansinspektionen ingår  

Såväl Kevin Dancey, vd för IFAC, som Alan Johnson, ordförande för IFAC, tryckte på att bättre rapportering kring hållbarhet och värdeskapande behövs i framtidens ekonomi och pekade på vilken stark resurs branschens medlemmar är i sammanhanget. 

 

Karin Apelman

Karin Apelman

Generalsekreterare och VD

08 506 112 00 karin.apelman@far.se