2021-03-05
Nyheter

FAR lanserar medlemspanel

Hallå där Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR …

Therese Andersson. Foto: Therese Asplund

FAR drar nu igång en medlemspanel, där FAR:s medlemmar via en webbaserad enkät svarar på frågor från FAR. Varför?
– Det är ett sätt att snabbt och enkelt kunna kommunicera med dig som medlem i aktuella frågor. Det kan till exempel handla om hur stödåtgärderna under coronapandemin fungerar eller hur vi jobbar med hållbarhet i vår roll som rådgivare. Svaren kommer att ge oss viktig vägledning i hur vi som branschorganisation ska jobba för att bli ännu mer relevant och skapa mesta möjliga medlemsnytta.

När kommer den första enkäten?
– Vi räknar med att skicka ut den första enkäten i mitten av mars, så håll utkik i din mejl.

Varför ska man svara på enkäten?
– Det ger dig som medlem en unik möjlighet att påverka FAR:s arbete och utvecklingen av branschen. Och ju fler som svarar desto mer relevant blir underlaget, så jag hoppas verkligen att du ser det här som en möjlighet och tar chansen att vara med och bidra!

Sker det någon återkoppling?
– Vi kommer att återkoppla resultatet av samtliga enkäter på far.se. Svaren kan också utgöra underlag för artiklar i våra tidningar Balans och Resultat och tas upp i andra forum som poddar och webbinarier.

Hur ofta skickas enkäterna ut?
– En del enkäter kommer att gå ut till alla medlemmar, medan andra kommer att vända sig till exempelvis endast lönekonsulter. Det kan alltså variera mellan olika medlemskategorier. Antalet enkäter kommer begränsas med respekt för din tid, till runt sex enkäter per år och det ska endast ta ett par minuter att besvara enkäten. 

Hur gör man om man inte vill få fler enkäter?
– Det är självklart frivilligt att svara på enkäten. Och det är enkelt att meddela om man inte vill ha fler enkäter.

Är svaren anonyma?
– Ja, vi kan inte se några uppgifter om de svarande. Vi kan inte heller se vare sig e-postadress eller ip-adress. Därför kommer vi ibland att ställa en eller ett par bakgrundsfrågor för att göra svaren så relevanta som möjligt.